logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   minus 2022
      minus 2022 - styczeń
      minus 2022 - luty
      minus 2022 - marzec
      minus 2022 - kwiecień
      minus 2022 - maj
      minus 2022 - czerwiec
      minus 2022 - lipiec
      minus 2022 - sierpień
      minus 2022 - wrzesień
      minus 2022 - październik
      minus 2022 - listopad
      minus 2022 - grudzień
   plus 2023
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści Zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca:
styczeń 2022
(do publikacji w BIP)

  • Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Susza z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Susz na rok szkolny 2022/2023.
  • Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Susza z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego Nr 12A bez przynależnych pomieszczeń, położonego w Suszu przy ul. Słowiańskiej wraz ze sprzedażą gruntu na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Susza z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Suszu
  • Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Susza z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Susz.
  • Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Susza z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Susz
  • Zarządzenie Nr 7 /2022 Burmistrza Susza z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022r.
  • Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Susza z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

 

Ilość odwiedzin: 934
Nazwa dokumentu: 2022 - styczeń
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-06-01 09:27:07
Data udostępnienia informacji: 2022-06-01 09:27:07
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-01 11:29:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner