logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2023
   minus Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.7.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.7.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.2.2024
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.3.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022 - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.3.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.2.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.33.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.1.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.4.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.30.2024
   minus Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      minus Obwieszczenia 2018
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie decyzji o środow. uwarunkowaniach
         minus Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie decyzji o środow. uwarunkowaniach
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RDOŚ Olsztyn
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RDOŚ Olsztyn
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RDOŚ Olsztyn
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.1.2018 - decyzja o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Dot. zakupu i instalacji maszyn i urządzeń ... na terenie zakładu mięsnego Kawscy Sp.j. Róznowo 7A, 14-240 Susz"
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.2.2018 - decyzja o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz V” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Susz ..."
3. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
GOŚ.II.6220.11.2017 - dot. decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „Elektrownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Susz”.
4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.2.2018 - dot. przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz V” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Susz ...”.
5. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym
Zgromadzenie publiczne: "Przemarsz chodnikami miasta kolorowym korowodem z okazji dnia wiosny" - 21 marca 2018.
6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.4.2018 - dot. decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i modernizacja hal prod. Nr 1 i Nr 2 na terenie ZP PPHU WARS – POL Sp z o. o. Emilianowo 1A"
7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.1.2018 - dot. przedsięwzięcia: "Zakup i instalacja maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie mięsnym na terenie Zakładu Mięsnego Kawscy Sp. J. Różnowo 7A, 14-240 Suszu”. 
8. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.5.2018 - dot. przedsięwzięcia: "Montaż instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych na terenie NOVAGO Sp. z o. o. Zakład Różanki, gmina Susz ...".
9. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie decyzji o środow. uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.7.2018 - dot. przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltanicznej Susz 2 o mocy 1 MWp wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną..."
10. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie decyzji o środow. uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.6.2018 - dot. przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltanicznej Susz 1 o mocy 1 MWp wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną..."
11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.6.2018 - dot. przedsięwzięcia:"Budowa instalacji fotowoltaicznej Susz 1 o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ..."
12. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.7.2018 - dot. przedsięwzięcia:"Budowa instalacji fotowoltaicznej Susz 2 o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ..."
13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
GOŚ.II.6220.4.2018 - dot. postępowania ws. planowanej inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja hal produkcyjnych nr 1 i nr 2 na terenie Zakładu Produkcyjnego PPHU WARS-POL Sp. z o.o. Emilianowo 1A,
14. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.5.2018 - dot. przedsięwzięcia: "Montaż instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych na terenie NOVAGO Sp. z o. o. Zakład Różanki, gmina Susz ...".
15. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.6.2018 - dot. przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej Susz 1 o mocy 1 MWp wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną..."
16. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.7.2018 - dot. przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej Susz 2 o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną..."
17. Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.11.2017 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Elektrociepłownia na biogaz, o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Susz”.
18. Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.11.2017 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Elektrociepłownia na biogaz, o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Susz”.
19. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RDOŚ Olsztyn
WOOŚ.420.85.2018.KT.5 - dot. przebudowy dróg gminnych w m. Redaki, Babięty Małe, Babięty Wielkie.
20. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RDOŚ Olsztyn
WOOŚ.420.85.2018.KT.5 - dot. przebudowy dróg gminnych w m. Redaki, Babięty Małe, Babięty Wielkie.
21. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.11.2018 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz VI” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Susz ..."
22. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RDOŚ Olsztyn
WOOŚ.420.93.2018.AD.5 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie
23. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.10.2018 - dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtó
24. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.12.2018 - dot.przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach nr 170/5, 170/16 i 170/21 obręb Adamowo gm. Susz”.
25. Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku
GOŚ.II.6220.12.2018 - dot.przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach nr 170/5, 170/16 i 170/21 obręb Adamowo gm. Susz”.
26. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.I.6131.63.2018 - dot. zezwolenia na usunięcie trzech drzew z działki nr 133/3 obręb 5 Susz.

Ilość odwiedzin: 6264
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-01 10:31:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner