logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   minus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      minus 2018 ZAM.PUBL.
         minus Przetarg nieograniczony ofertowy
         minus II przetarg nieograniczony ofertowy
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus III przetarg nieograniczony ofertowy
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus IV przetarg nieograniczony ofertowy
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      plus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony ofertowy
Inw. - przetarg na sprzedaż drewna tartacznego i opałowego.
2. II przetarg nieograniczony ofertowy
Inw. - II przetarg na sprzedaż drewna tartacznego i opałowego.
3. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.1.5.2018 - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz: przebudowa ul. M. Skłodowskiej – Curie oraz ul. Zacisznej w Suszu
4. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.2.2018 - przetarg: Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz: ul. Floriana, ul. Polna, droga w Jakubowie Kisielickim.
5. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.3.5.2018 - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz II
6. III przetarg nieograniczony ofertowy
Inw. - III przetarg na sprzedaż drewna tartacznego i opałowego.
7. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.5.2018 - przetarg: Remont dróg gminnych gruntowych.
8. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.6.2018 - Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie.
9. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.4.2018 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo
10. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.7.2018  - przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu.
11. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.9.2018 - Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)
12. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.8.2018 - Budowa spinki wodociągowej Redaki – Różanki Falknowo – Januszewo – Etap II
13. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.10.2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo.
14. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.11.2018 - Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)
15. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.13.2018 - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz III.
16. IV przetarg nieograniczony ofertowy
Inw. - IV przetarg na sprzedaż drewna tartacznego.
17. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.12.2018 - rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Dworcowej i ul. Piastowskiej w Suszu; zabudowa cieku przy ul. Łąkowej w Suszu.
18. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.14.2018 - Przebudowa placu przy Przedszkolu w Suszu oraz utwardzenie nawierzchni przy budynku OSP Babięty.
19. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.15.2018 - Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy Susz – droga gminna w msc. Lubnowy Małe.
20. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.16.2018 - Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B) (III postępowanie)
21. Zapytanie ofertowe
Inw. - budowa obiektów małej architektury polegająca na budowie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Koszarowej w Suszu.
22. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.17.2018 - Przebudowa chodnika w ciągu DW 521 – ul. Prabucka
23. Zapytanie ofertowe
Inw. - budowa obiektów małej architektury polegająca na budowie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Koszarowej w Suszu.
24. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.21.2018 - Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)
25. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.20.2018 - Przebudowa chodnika w ciągu DW 521 – ul. Prabucka - Postępowanie II
26. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.18.2018 - Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy Susz.
27. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.25.2018 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2018/2019
28. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.22.2018 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.410.366,76 zł dla Gminy Susz.
29. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.28.2018 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2018/2019 (II postępowanie)
30. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.23.5.2018 - Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe
31. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.24.2018 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
32. Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz
RLZP.I.271.29.2018 - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz
33. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.26.2018 - przebudowa dróg dojazdowych do posesji Św. Floriana 11 oraz Prabuckiej 11 w Suszu
34. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.27.2018 - zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym.
35. Zapytanie ofertowe
Inw. - budowa obiektów małej architektury polegająca na budowie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Koszarowej w Suszu.
36. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
RLZP.I.271.19.5.2018 - Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody do budynków gminnych w Suszu przy ul. Wybickiego 6, Wybickiego 9 oraz Piastowskiej 7.

Ilość odwiedzin: 6747
Nazwa dokumentu: 2018 ZAM.PUBL.
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: ZM - Przemysław Rużkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 10:40:11
Data udostępnienia informacji: 2018-01-29 10:40:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-13 13:44:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner