logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
minus Ogłoszenia - informacje
   minus Konkurs ofert na 2021 rok - I edycja
   minus Otwarty konkurs ofert na prowadzenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   minus Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   minus Konkurs ofert na 2022 rok
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
      plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
      plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
      minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
      minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
      minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
      minus Zarządzenie w sprawie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert
      minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
      minus Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ŚDS w Suszu
      minus Konkurs ofert na 2013 rok - III edycja
      plus Konkurs ofert na 2013 rok - II edycja
      plus Konkursu ofert na 2013 rok
      minus Konkurs ofert na 2014 rok - I edycja
      minus Konkurs ofert na 2014 rok - II edycja
      minus Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w 2012 roku
      minus Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2012
      minus Konkurs ofert na 2015 rok - I edycja
      minus Konkurs ofert na 2015 rok - II edycja
      minus Konkurs ofert na 2015 rok - III edycja
      minus Oferta na organizację i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
      minus Konkurs ofert na 2016 rok - I edycja
      minus Konkurs ofert na 2016 rok - II edycja
      minus Oferta realizacji zadania "Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz"
      minus Konkurs ofert na 2017 rok - I edycja
      minus Konkurs ofert na 2018 rok - I edycja
      minus Konkurs ofert na 2018 rok - II edycja
      minus Konkurs ofert na prowadzenie ŚDS w Suszu w latach 2019-2022
      minus Konkurs ofert na 2019 rok - I edycja
      minus Konkurs ofert na 2019 rok - II edycja
      minus Konkurs ofert na 2020 rok - I edycja
      minus Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      minus Otwarty konkurs ofert na prowadzenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia - informacje > Archiwum ogłoszeń

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Termin składania ofert: 04 kwietnia 2011 godz.14:00.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Termin składania ofert: 26 maja 2011 godz.14:00.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Termin składania ofert: 01 lipca 2011 godz.12:00.
4. Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
5. Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi - konsultacje
6. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Termin składania ofert: upływa o godz. 14.00 w dniu 17 lutego 2012 r. Termin realizacji wszystkich w/w zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r.
7. Zarządzenie w sprawie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert
Zarz. Burmistrza GiM Susz: Komisja Konkursowa do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria
8. Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
9. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ŚDS w Suszu
Konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu w latach 2014-2018.
10. Konkurs ofert na 2013 rok - III edycja
Otwarty III konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2013 r. Termin składania ofert: 22 lipca 2013r. godz.15:00.
11. Konkurs ofert na 2013 rok - II edycja
Otwarty II-gi konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2013 r. Termin składania ofert: 10 maja 2013r. godz.15:00.
12. Konkursu ofert na 2013 rok
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2013 r. Termin składania ofert: 19 luty 2013r. godz.15:00.
13. Konkurs ofert na 2014 rok - I edycja
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2014 r.
14. Konkurs ofert na 2014 rok - II edycja
II edycja otwartego konkursu na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz.
15. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w 2012 roku
16. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2012
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi ... w 2012 roku"
17. Konkurs ofert na 2015 rok - I edycja
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2015 r.
18. Konkurs ofert na 2015 rok - II edycja
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2015 r. w trybie art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub
19. Konkurs ofert na 2015 rok - III edycja
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2015 r.
20. Oferta na organizację i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz „ARKA”
21. Konkurs ofert na 2016 rok - I edycja
RLZP.524.2.1.2016 - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2016 r.
22. Konkurs ofert na 2016 rok - II edycja
RLZP.524.2.2.2016 - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2016 r.
23. Oferta realizacji zadania "Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz"
24. Konkurs ofert na 2017 rok - I edycja
RLZP.524.2.1.2017 - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2017 r.
25. Konkurs ofert na 2018 rok - I edycja
RLZP.524.2.1.2018 - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2018 r.
26. Konkurs ofert na 2018 rok - II edycja
RLZP.524.2.2.2018 - Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2018 r.
27. Konkurs ofert na prowadzenie ŚDS w Suszu w latach 2019-2022
Konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu w latach 2019-2022.
28. Konkurs ofert na 2019 rok - I edycja
RLZP.524.2.1.2019 - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2019 r.
29. Konkurs ofert na 2019 rok - II edycja
RLZP.524.2.2.2019 - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2019 r.
30. Konkurs ofert na 2020 rok - I edycja
RLZP.524.2.1.2020 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w 2020 r.
31. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Termin składania ofert do 24 grudnia 2020 do skrzynki podawczej Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego.
32. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Termin składania ofert do 24 grudnia 2020 do skrzynki podawczej Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego.

Ilość odwiedzin: 7509
Nazwa dokumentu: Archiwum ogłoszeń
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-05-04 15:02:26
Data udostępnienia informacji: 2011-05-04 15:02:26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-04 15:03:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner