logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   minus 2016
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu marcu w PDF (Adobe Acrobat)

 • Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Susza z dnia 07 marca 2016 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Słonecznej w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Susza z dnia 10 marca 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położnego w Suszu przy ul. Koszarowej.
 • Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Susza z dnia 10 marca 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury.
 • Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Susza z dnia 11 marca 2016 roku sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu”.
 • Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Susza z dnia 11 marca 2016 roku sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w 2016 r.
 • Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Susza z dnia 11 marca 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położnego w Suszu przy ul. Piastowskiej.
 • Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Susza z dnia 16 marca 2016 roku sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2016/2017”.
 • Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Susza z dnia 16 marca 2016 roku sprawie powołania Przewodniczącego Komisji  Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w 2016 r.
 • Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Susza z dnia 16 marca 2016 roku sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017.
 • Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Susza z dnia 16 marca 2016 roku sprawie regulaminu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Susz w 2016 r.
 • Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Susza z dnia 16 marca 2016 roku sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów niezabudowanych, położonych w Kamieńcu, gmina Susz z przeznaczeniem na cel publiczny – budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu.
 • Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Susza z dnia 22 marca 2016 roku sprawie zmian w budżecie na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Susza z dnia 23 marca 2016 roku sprawie przekazania dla Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie w drodze darowizny Analizatora AlcoBlow i 22 szt. baterii alkaicznych AB stanowiących własność Gminy Susz.
 • Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 marca 2016 roku sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych  oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczących w Otwartym Konkursie ofert RLZP.524.2.1.2016 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w roku 2016.
 • Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2016 roku sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Susza z dnia 31 marca 2016 roku sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2012 Burmistrza Susza z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suszu.

Załączniki do pobrania: 2016-04-26 13:46:43 - Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Susza z dnia 07 marca 2016 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Słonecznej w drodze bezprzetargowej. (234.67 kB)
2016-04-26 13:55:38 - Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Susza z dnia 10 marca 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Suszu przy ul. Koszarowej. (201.92 kB)
2016-04-26 13:56:15 - Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Susza z dnia 11 marca 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położnego w Suszu przy ul. Piastowskiej. (196.22 kB)
2016-04-26 13:58:22 - Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Susza z dnia 22 marca 2016 roku sprawie zmian w budżecie na 2016 r. (16.35 MB)
2016-04-26 14:01:17 - Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Susza z dnia 23 marca 2016 roku sprawie przekazania dla Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie w drodze darowizny Analizatora AlcoBlow i 22 szt. baterii alkaicznych AB st (297.63 kB)
2016-04-26 14:01:36 - Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 marca 2016 roku sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia (664.42 kB)
2016-04-26 14:02:09 - Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2016 roku sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2015 rok. (219.59 kB)
2016-04-26 14:02:25 - Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Susza z dnia 31 marca 2016 roku sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2012 Burmistrza Susza z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ur (263.96 kB)

Ilość odwiedzin: 3923
Nazwa dokumentu: Marzec
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2016-04-26 13:45:09
Data udostępnienia informacji: 2016-04-26 13:45:09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-26 14:02:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner