logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
minus Ogłoszenia - informacje
   minus Konkurs ofert na 2021 rok - I edycja
   minus Otwarty konkurs ofert na prowadzenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   minus Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   minus Konkurs ofert na 2022 rok
   plus Archiwum ogłoszeń
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia - informacje

Spis dokumentów:
1. Konkurs ofert na 2021 rok - I edycja
RLZP.524.2.1.2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w 2021 r.
2. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Termin składania ofert do 27 grudnia 2021 osobiście w kancelarii (pok 102) urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego.
3. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Termin składania ofert do 27 grudnia 2021 do godz 8:00 osobiście w kancelarii (pok 102) urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego.
4. Konkurs ofert na 2022 rok
5. Archiwum ogłoszeń

Ilość odwiedzin: 85065
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia - informacje
Skrócony opis: Ogłoszenia i informacje (m.in. o konkursach) dotyczące współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-03-11 14:53:59
Data udostępnienia informacji: 2011-03-11 14:53:59
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-11 14:57:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner