logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   minus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      minus 2017 ZAM.PUBL.
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe II
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus II przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
      plus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zapytanie ofertowe
Inw.7013.4.1.2017 - usługa rozbiórki budynku gospodarczego w Olbrachtówku na terenie gminy Susz oraz zakup materiałów rozbiórkowych pochodzących z tej rozbiórki.
2. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.1.2017 - Remont dróg gminnych gruntowych.
3. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.2.5.2017 - Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie świetlicy, przebudowa pomieszczeń świetlicy w Januszewie.
4. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.3.2017 - Przebudowa infrastruktury na terenie Gminy Susz – ul. Żwirki i Wigury, Rybacka.
5. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.4.2017 - Przebudowa infrastruktury na terenie Gminy Susz – Droga w Dąbrówce, chodniki w miejscowości Lubnowy Wielkie oraz Piotrkowo.
6. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.6.2017 - Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie świetlicy, przebudowa pomieszczeń świetlicy w Januszewie (II).
7. Zapytanie ofertowe
Ua.271.1.2017 - prace konserwatorskie i remontowe pozostałości muru obronnego przy ul. Słowiańskiej w Suszu.
8. Zapytanie ofertowe II
Inw.7013.4.3.2017 - usługa rozbiórki budynku gospodarczego w Olbrachtówku na terenie gminy Susz oraz zakup materiałów rozbiórkowych pochodzących z tej rozbiórki.
9. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.8.2017 - Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu.
10. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.10.2017 - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu
11. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.7.2017 - Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz – Bałoszyce, Lubnowy Wielkie, ul. Żeromskiego.
12. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.5.2017 - przetarg: Budowa spinki wodociągowej Redaki – Różanki – Falknowo – Januszewo – Etap I
13. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.12.2017 - przetarg: Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Jakubowie Kisielickim.
14. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.11.2017 - Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej SOK w Suszu wraz z infrastrukturą.
15. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.13.2017 - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz.
16. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.14.2017 - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu (II postępowanie).
17. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.9.2017 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz.
18. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.15.2017 - (II tura) Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz – Bałoszyce, Lubnowy Wielkie, ul. Żeromskiego.
19. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.16.2017 - Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Jakubowie Kisielickim.
20. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.17.2017 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej.
21. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.21.2017 - Przebudowa ulicy Św. Floriana w Suszu.
22. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.18.5.2017- Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacjowa i Mickiewicza w Suszu.
23. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.19.2017 - Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu.
24. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.20.2017 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej.
25. II przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.22.2017 - Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu (II postępowanie).
26. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.23.2017 - Przebudowa chodników w ciągu ulicy Św. Floriana i Polnej w Suszu.
27. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.24.2017 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2017/2018.
28. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.26.2017 - Udzielenie i Obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.522.377,28 zł dla Gminy Susz
29. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.25.2017 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej (III post.).

Ilość odwiedzin: 5958
Nazwa dokumentu: 2017 ZAM.PUBL.
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-04-03 11:41:29
Data udostępnienia informacji: 2017-04-03 11:41:29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-03 11:42:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner