logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   minus 2019
      minus 2019-02-21 IV sesja RM
      minus 2019-03-28 V sesja RM
      minus 2019-05-29 VI sesja RM
      minus 2019-06-19 VII sesja RM
      minus 2019-08-06 VIII sesja RM
      minus 2019-08-14 IX sesja RM
      minus 2019-09-26 X sesja RM
      minus 2019-11-07 XI sesja RM
      minus 2019-11-29 XII sesja RM
      minus 2019-12-19 XIII sesja RM
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na VII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 19 czerwca 2019
 • Uchwały podjęte na VII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 19 czerwca 2019 r.:
  • Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Susza wotum zaufania
  • Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2018 rok.
  • Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
  • Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w gminie Susz.
  • Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.
  • Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2019 rok.
  • Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
  • Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.
  • Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
  • Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  • Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Jakubowo Kisielickie i Gminy Susz do podjęcia współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego od 2019 roku, z wykorzystaniem metody odnowy wsi.
  • Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Susz

Załączniki do pobrania: 2019-06-25 13:01:42 - Obecność i głosowania imienne radnych na VII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 19 czerwca 2019(PDF) (2.12 MB)
2019-06-25 13:00:55 - Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Susza wotum zaufania(PDF) (155.16 kB)
2019-06-25 13:02:18 - Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2018 rok(PDF) (186.08 kB)
2019-06-25 13:02:44 - Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok(PDF) (242.24 kB)
2019-06-25 13:03:17 - Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w gminie Susz(PDF) (2.07 MB)
2019-06-25 13:04:25 - Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok(PDF) (376.67 kB)
2019-06-25 13:04:55 - Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2019 rok(PDF) (1.57 MB)
2019-06-25 13:05:39 - Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników(PDF) (271.21 kB)
2019-06-25 13:06:13 - Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz(PDF) (821.08 kB)
2019-06-25 13:06:46 - Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody(PDF) (239.09 kB)
2019-06-25 13:07:16 - Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego(PDF) (469.49 kB)
2019-06-25 13:07:47 - Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Jakubowo Kisielickie i Gminy Susz do podjęcia współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurs (194.58 kB)
2019-06-25 13:08:17 - Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpł (441.56 kB)

Ilość odwiedzin: 5587
Nazwa dokumentu: 2019-06-19 VII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-06-25 12:57:35
Data udostępnienia informacji: 2019-06-25 12:57:35
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-25 13:11:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner