logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   minus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      minus 2019 ZAM.PUBL.
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz II
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      plus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.1.2019 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wybickiego w Suszu
2. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.2.2019 - Budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu
3. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.3.2019 - Remont dróg gruntowych.
4. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.4.2019 - Budowa budynku garażowo – socjalnego dla potrzeb OSP w Jakubowie Kisielickim.
5. Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz II
RLZP.I.271.30.2018 - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz II.
6. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.5.5.2019 - Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie
7. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.6.2019 - Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu.
8. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.8.2019 - Budowa budynku garażowo socjalnego dla potrzeb OSP w Jakubowie Kisielickim – I etap
9. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.7.5.2019 - Budowa parkingu w m. Bałoszyce, przebudowa ul. Prabuckiej przebudowa drogi dojazdowej do posesji Św. Floriana
10. Zapytanie ofertowe
Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Wybickiego w Suszu.
11. Zapytanie ofertowe
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu.
12. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.10.2019 - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Suszu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.
13. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.11.2019 - Zakup biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usługi dowozu dzieci do placówek edukacyjnych (...) w roku szkolnym 2019/2020.
14. Przetarg nieograniczony
RLZP.271.9.2019 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz.
15. Przetarg nieograniczony
RLZP.271.13.2019 – Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.431.809,33 PLN dla Gminy Susz.
16. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.12.2019 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania.
17. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.14.2019 - Zakup biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usługi dowozu dzieci do placówek edukacyjnych (...) w roku szkolnym 2019/2020. II postępowanie.
18. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.15.2019 - Zakup biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usługi dowozu dzieci do placówek edukacyjnych (...) w roku szkolnym 2019/2020 (...) – Zadanie 2
19. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.16.2019 - budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony – 1 obiekt przy ulicy Polnej w Suszu.
20. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.17.2019 - Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie -Babięty Małe
21. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.18.2019 - Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich
22. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.19.2019 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2019/2020
23. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.20.2019 - Remont elewacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu.
24. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.21.2019 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb żłobka w Suszu.
25. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.22.2019 - Zakup wyposażenia do Żłobka w Suszu.
26. Zapytanie ofertowe
Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Wybickiego w Suszu - 2 postępowanie
27. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.23.2019 - Zakup wyposażenia do Żłobka w Suszu” - część 1, 2, 4, 6.

Ilość odwiedzin: 5096
Nazwa dokumentu: 2019 ZAM.PUBL.
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2019-03-14 14:52:02
Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 14:52:02
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-14 14:53:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner