logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
minus Rada Miejska
   minus Transmisje obrad Rady Miejskiej w Suszu
      minus Archiwalne transmisje obrad Rady Miejskiej w Suszu
   minus Komisje Rady Miejskiej 2018-2023
   plus Interpelacje, zapytania radnych
   minus Porządki obrad Rady Miejskiej w Suszu
   plus Projekty uchwał Rady Miejskiej w Suszu
   plus Archiwum Rady Miejskiej
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Archiwalne transmisje obrad Rady Miejskiej w Suszu

Transmisja obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Suszu -  30 listopada 2023 godz. 10:00
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad.

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Suszu informujemy, iż realizując obowiązek ustawowy* obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku uczestników widocznych na tych nagraniach), jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – (zw. dalej RODO), zgodnie z którym przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

* podstawa prawna - art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – "1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty."

Ilość odwiedzin: 31254
Nazwa dokumentu: Transmisje obrad Rady Miejskiej w Suszu
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2018-11-21 11:08:16
Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 11:08:16
Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-23 10:56:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner