logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   minus Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
   minus Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
   minus Opłata skarbowa
   plus Ewidencja ludności
   minus Dowody Osobiste
   plus Druki - formularze - wnioski
   minus Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Potwierdzanie umów dzierżaw
   minus Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
2. Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
3. Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
4. Opłata skarbowa
5. Ewidencja ludności
6. Dowody Osobiste
7. Druki - formularze - wnioski
8. Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
Załącznik do uchwały nr VI/199/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 lipca 2020 r.
9. Potwierdzanie umów dzierżaw
10. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Uprzejmie informujemy, że w naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. 
Gmina Susz przystąpiła do Programu płatności bezgotówkowych realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju przy współpracy Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR). 
Programem objęte są płatności bezgotówkowe za pomocą terminala płatniczego z użyciem kart płatniczych oraz telefonu, jak również płatności mobilne BLIK dla klientów posiadających aplikacje: PKO BankPolski, ING, PeoPay. 
Klienci urzędu, dokonujący płatności bezgotówkowych nie będą ponosić opłat za dokonywanie transakcji realizowanych  w ramach   Programu. 
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji. 


UWAGA! Od roku 2022 wpłat należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych.
Poniżej podane numery kont mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach


Z dniem 21 października 2019 r. nastąpiła zmiana numeru konta do wpłat
należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowy rachunek bankowy:  
89 8320 0005 0001 9903 2000 0290


Z dniem 1.01.2013 r.  wszystkie należności
z tytułu podatków, opłaty skarbowej i pozostałych opłat
można wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Suszu w banku:
Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Suszu
Nr 92 8320 0005 0000 0114 2000 0220Wpływająca do Urzędu korespondencja oraz podania, wnioski itp. przyjmowana jest w kancelarii /pokój nr 102 - I piętro/ i po otwarciu przekazywana  Burmistrzowi lub jego Zastępcy do rozpisania. Korespondencję przejrzaną i rozpisaną sekretariat dzieli zgodnie z dyspozycją Burmistrza i za pokwitowaniem w dzienniku korespondencyjnym przekazuje na odpowiednie stanowisko pracy.

Sprawy wpływające do Urzędu załatwiane są odręcznie lub korespondencyjnie.

Forma odręczna jest szybkim sposobem załatwienia sprawy. Polega ona na tym, że pracownik, jeżeli jest to możliwe udziela odpowiedzi przy pomocy telefonu lub w bezpośredniej rozmowie z zainteresowanym, spisując odręczną notatkę służbową lub odnotację na aktach.

Korespondencyjny sposób załatwienia sprawy wymaga sporządzenia przez pracownika zajmującego się sprawą odpowiedzi na piśmie i po podpisaniu przez przełożonego przesłanie jej do zainteresowanego lub zainteresowanych.

Sprawy w Urzędzie załatwiane są według kolejności ich wpływu lub stopnia ważności.

Jeżeli załatwienie sprawy w terminie nie jest możliwe, należy postapić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Rozpatrzenie podania, dokonanie czynności urzędowych, a także wydanie zaświadczenia lub zezwolenia podlegającego opłacie skarbowej uzależnione jest od uiszczenia tej opłaty w stosownej wysokości.

Jeżeli podanie, wniosek itp. zostało wniesione bez opłaty, pracownik wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty skarbowej z pouczeniem, że w razie niewykonania tego obowiązku, podanie, wniosek itp. zostanie pozostawione bez odpowiedzi.

Burmistrz Susza przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 10:00-14:00.

Ilość odwiedzin: 71089
Nazwa dokumentu: Załatwianie spraw obywateli
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2005-07-01 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-07-01 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-29 13:45:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner