logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      minus Ogłoszenia 2010
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 06 sierpnia 2010 r. 

NiR.III.72243 – 69/10
 
W Y K A Z
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz.U. z 2004, Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. )                                                                                                                       
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie gminy i miasta Susz, przeznaczonych do  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat dla dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy na tą samą nieruchomość.    
                                        
I.  Dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Susz
 

Lp

Nr działki

Pow.
 m2


Położenie działki

 Obr.
 Nr
 
  Przeznaczenie gruntu
- sposób zagospodarowania
Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów
 
Księga wieczysta
SR w Iławie - KW Nr    
1
cz.259/1
1080
Susz Osiedle Brzostowe
1
cele rolne
RIVb - dr
EL1I/00035701/5
2
341/12
78
Susz ul. H.Sucharskiego
1
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00033626/2
3
341/10
128
Susz ul. H.Sucharskiego
1
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00033629/2
4
341/9
152
Susz ul. H.Sucharskiego
1
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00033629/2
5
341/7
176
Susz ul. H.Sucharskiego
1
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00033629/2
6
cz.259/1
62
Susz ul. J.I. Kraszewskiego
1
przydomowy ogródek
RIVb - dr
EL1I/00035701/5
7
cz. 259/1
70
Susz ul. J.I. Kraszewskiego
1
przydomowy ogródek
RIVb - dr
EL1I/00035701/5
8
cz.259/1
720
Susz ul. J.I. Kraszewskiego
1
cele rolne
RIVb - dr
EL1I/00035701/5
9
cz.416
170
Susz ul. K.S.Wyszyńskiego
1
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035468/9
10
341/13
83
Susz ul.Konstytucji 3-goMaja
1
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00033629/2
11
341/6
233
Susz ul.Konstytucji 3-goMaja
1
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00033629/2
12
cz.252/4
300
Susz ul. Łąkowa
1
przydomowy ogródek
 ŁIV
EL1I/00033629/2
13
cz. 259/1
1200
Susz ul. Łąkowa
1
cele rolne
RIVb - dr
EL1I/00035701/5
14
 136
27370
Susz ul. Łąkowa
1
cele rolne
RIVa, RIVb,RV
EL1I/00035752/7
15
cz. 70
150
Susz ul. Piotra Skargi
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
16
cz. 259/1
710
Susz ul. Polna
1
cele rolne
RIVb - dr
EL1I/00035701/5
17
cz.269/2
32
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
18
cz.269/2
69
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
19
cz.274/3
 85
15
Susz ul. Prabucka
1
ogródek,
c. magazynowo-składowe
 
Bi
EL1I/00038696/7
 
20
cz. 269/2
60
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
21
cz.69/3
82
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
Bi
EL1I/00033629/2
22
cz.272
326
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
23
cz.272
326
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
24
cz. 272
294
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
25
cz.272
118
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
26
cz. 274/3
164
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
Bi
EL1I/00038696/7
27
cz.270
234
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
28
cz. 270
472
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
29
cz.270
338
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
30
cz. 274/3
134
Susz ul. Prabucka
1
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
31
cz.275
700
Susz ul. Prabucka
1
cele rolne
B - RIVa
EL1I/00035701/5
32
cz.81/1
584
Susz ul. Sikorskiego
1
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00035701/5
33
cz. 81/1
1116
Susz ul. Sikorskiego
1
cele rolne
RIVb - dr
EL1I/00035701/5
34
cz.293/5
55
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00033669/4
35
cz.293/5
55
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00033669/4
36
cz.293/5
55
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00033669/4
37
cz.282
301
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00033669/4
38
cz. 287
238
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
39
cz.287
189
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
40
cz.293/5
319
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00033669/4
41
cz.285
220
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
42
cz.288
300
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
43
cz.287
238
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
44
cz.287
274
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
45
cz.285
214
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
46
cz.285
153
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
47
cz.282
395
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
48
cz.287
104
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
49
cz. 285
155
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
50
cz.293/5
312
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
B, RIVa
EL1I/00033669/4
51
cz.290//8
521
Susz ul. Słowiańska
1
cele rolne
 RIVa
EL1I/00033629/2
52
cz. 290/8
548
Susz ul. Słowiańska
1
cele rolne
 RIVa
EL1I/00033629/2
53
cz.288
389
Susz ul. Słowiańska
1
przydomowy ogródek
 RIVa
EL1I/00035701/5
54
cz.454/3
93
Susz ul. Staffa
1
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00038861/5
55
cz.454/3
66
Susz ul. Staffa
1
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00038861/5
56
cz.454/3
89
Susz ul. Staffa
1
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00038861/5
57
cz. 454/3
111
Susz ul. Staffa
1
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00038861/5
58
cz. 57
74
Susz ul. Prabucka
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
59
cz.57
76
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
60
cz.57
49
Susz ul. Prabucka
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
61
cz.46/2
49
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
62
cz.111/1
95
Susz ul. Bałtycka
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
63
cz.94/1
50
Susz ul. Bałtycka
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
64
cz.67/2
97
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
65
cz.67/2
56
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
66
cz.49
49
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
67
cz.67/2
97
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
68
cz.49
60
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
69
cz.57
89
Susz ul. Prabucka
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
70
cz.59/2
72
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
71
cz.57
67
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
72
cz.57
74
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
73
cz.57
60
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
74
cz.50
24
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
75
cz.49
55
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
76
cz.94/1
55
Susz ul. Bałtycka
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
77
cz.49
46
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
78
cz.161/2
300
Susz ul. Wodna
2
przydomowy ogródek
RIVb, B
EL1I/00035735/2
79
cz.161/2
350
Susz ul. Rybacka
2
przydomowy ogródek
RIVb , B
EL1I/00035735/2
80
cz.57
145
Susz ul. Prabucka
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
81
cz.67/2
105
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
82
cz.67/2
121
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
83
cz.67/2
112
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
84
cz.67/2
107
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
85
cz.67/2
119
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
86
cz.158/11
140
Susz ul. Kościuszki
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00036827/1
87
cz.156
165
Susz ul. Podmurze
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
88
cz.67/2
107
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
89
cz.161/2
300
Susz ul. Wodna
2
przydomowy ogródek
RIVb, B
EL1I/00035735/2
90
cz.155
152
Susz ul. Podmurze
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
91
cz.94/3
106
Susz ul. Bałtycka
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
92
cz.127/7
101
Susz ul. Kościuszki
2
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00036319/7
93
cz.165/5
457
Susz ul. Wodna
2
przydomowy ogródek
RIVb, B
EL1I/00035735/2
94
cz.57
183
Susz ul. Kajki
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
95
cz.60
349
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00035735/2
96
cz.57
120
Susz ul. Prabucka
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
97
cz.165/5
498
Susz, ul. Wodna
2
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035735/2
98
cz.60
345
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00035735/2
99
cz.165/5
527
Susz ul. Wodna
2
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035735/2
100
cz.161/2
150
660
Susz ul. Wodna
2
przydomowy ogródek
cele rolne
 
RIVb, B
EL1I/00035735/2
 
101
cz.67/2
104
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
102
cz.67/2
119
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
103
cz.57
225
Susz ul. Świętego Floriana
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
104
cz.49
118
Susz ul. Kajki
2
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
105
cz.161/2
510
Susz ul. Wodna
2
cele rolne
RIVb
EL1I/00035735/2
106
cz.3/3
2658
Susz ul. Prabucka
2
cele rolne
RIVa, RV
EL1I/00035735/2
107
cz.3/3
6225
Susz ul. Prabucka
2
cele rolne
RIVa, RIVb, RV
EL1I/00035735/2
108
cz.3/3.
2938
Susz ul. Prabucka
2
cele rolne
RIVb
EL1I/00035735/2
109
 10
39927
Susz ul. Prabucka
2
cele rolne
W, RV, RIVb, PsIV
EL1I/00035735/2
110
cz.8
9600
Susz ul. Prabucka
2
cele rolne
RIVb, RV
EL1I/00035735/2
111
cz.3/3
4007
Susz ul. Prabucka
2
cele rolne
RIVa
EL1I/00035735/2
112
cz.3/3
20395
Susz ul. Prabucka
2
cele rolne
RIVa
EL1I/00035735/2
113
cz.139
97
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
114
cz.139
60
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
115
cz.139
97
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
116
cz.115
60
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
117
cz.165/3
52
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00035320/0
118
cz.115
52
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
119
cz.115
60
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
120
cz.115
200
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
121
cz.115
420
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
122
cz.115
420
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
123
cz.115
350
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
124
cz.115
420
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
125
cz.115
250
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
126
cz.139
299
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
127
cz.115
420
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
128
cz.115
121
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
129
cz.115
330
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
130
cz.115
420
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
131
cz.74/3
545
Susz Os. Leśne
3
przydomowy ogródek
Dr
EL1I/00035320/0
132
cz.165/3
109
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00035320/0
133
cz.165/3
108
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa, Bp
EL1I/00035320/0
134
cz.115
420
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00035320/0
135
cz.115
200
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035320/0
136
cz.141
714
Susz ul. Iławska
3
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00035320/0
137
 4
35889
Susz ul. Pieniężnego
3
cele rolne
RIVb, RV, Ł
EL1I/00035320/0
138
cz.115
1943
Susz ul. Iławska
3
cele rolne
ŁV, ŁVI
EL1I/00035320/0
139
cz.94
1000
Susz Os. Leśne
3
cele rolne
RVI
EL1I/00035320/0
140
cz.47/8
19447
Susz ul. Pieniężnego
3
cele rolne
PsVI
EL1I/00035320/0
141
47/3
47/4
47/5
47/6
731
757
785
846
 
Susz ul. Pieniężnego
 
3
 
cele rolne
 
RV
EL1I/00035320/0
 
142
cz. 89
1821
Susz Os. Leśne
3
cele rolne
RVI
EL1I/00035320/0
143
cz.105/5
10977
Susz ul. Iławska
3
cele rolne
RIVb, RV, RVI, PsIV
EL1I/00035320/0
144
cz.89
662
Susz Os. Leśne
3
cele rolne
RVI
EL1I/00035320/0
145
47/1
663
Susz ul. Pieniężnego
3
cele rolne
RV
EL1I/00035320/0
146
cz.173
37200
Susz ul. Iławska
3
cele rolne
RV,RVI, ŁV
EL1I/00035320/0
147
cz.173
29200
Susz ul. Iławska
3
cele rolne
RV, ŁV, RVI
EL1I/00035320/0
148
cz.113/6
693
Susz ul. Iławska
3
cele rolne
RIVa
EL1I/00035320/0
149
cz.94
800
Susz Os. Leśne
3
cele rolne
RVI
EL1I/00035320/0
150
cz.33
473
Susz ul. Piastowska
4
przydomowy ogródek
B, N
EL1I/00035749/3
151
cz.33
216
Susz ul. Piastowska
4
przydomowy ogródek
B, N
EL1I/00035749/3
152
cz.33
200
Susz ul. Piastowska
4
przydomowy ogródek
B,N
EL1I/00035749/3
153
cz.2
34600
Susz ul. Koszarowa
4
cele rolne
RIVa, N
EL1I/00035749/3
154
cz.5
cz.7/2
8546
5448
Susz ul. Koszarowa
4
cele rolne
RIVa
EL1I/00035749/3
155
cz.65
44
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
156
cz.74/10
54
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
RIVa,B
EL1I/00035704/6
157
cz.115/6
80
Susz Os. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
158
cz.56
83
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
159
cz.56
86
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
160
cz.4/11
63
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
161
cz.88/2
52
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
162
cz.115/6
76
Susz Os. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
163
cz.115/6
76
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
164
cz.4/11
18
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
165
cz.13/2
48
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00039590/1
166
cz.4/11
13
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
Ba
EL1I/00041972/0
167
cz.51/1
43
Susz ul. Konarskiego
5
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00035876/2
168
cz.51/1
43
Susz ul. Konarskiego
5
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00035876/2
169
cz.51/1
43
Susz ul. Konarskiego
5
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00035876/2
170
cz.51/1
43
Susz ul. Konarskiego
5
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00035876/2
171
cz.115/6
36
Susz Os. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
172
cz.102
53
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
173
cz.145/7
76
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
174
cz.4/11
67
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
175
cz.102
33
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
176
cz.115/6
68
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
177
cz.115/6
35
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
178
cz.78
56
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
179
cz.73/5
76
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
180
cz.115/6
48
Susz Os. J.Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
181
cz.86
65
Susz ul. Wybickiego
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
182
cz.138/2
21
Susz ul. Dworcowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
183
cz.138/2
30
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
184
cz.102
54
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
185
cz.4/11
43
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
186
cz.4/11
47
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
187
cz.102
49
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
188
cz.4/11
17
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
189
cz.138/2
72
Susz ul. Dworcowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
190
cz. 102
25
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
191
cz.4/11
67
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
192
cz.4/11
22
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
193
cz.4/11
31
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
194
cz.4/11
21
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
195
cz.86
34
Susz ul. J. Wybickiego
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
196
cz.78
22
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa, B
EL1I/00035704/6
197
cz.4/11
67
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
198
cz.4/11
25
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
199
cz.4/11
36
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
200
cz.145/7
29
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
201
cz.4/11
37
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
202
cz.145/7
55
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
203
cz.78
82
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
204
cz.145/7
95
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
205
cz.145/7
47
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
206
cz.145/7
24
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
207
cz.145/7
36
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
208
cz.145/7
29
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
209
cz.145/7
35
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
210
cz.145/7
38
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
211
cz.145/7
81
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
212
cz.145/7
11
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
213
cz.145/7
38
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
214
cz.145/7
35
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
215
cz.86
96
Susz ul. J.Wybickiego
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
216
cz.115/6
60
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
B,RIVb
EL1I/00035704/6
217
cz.5/17
cz.5/14
46
50
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
RIVa
Dr
EL1I/00035704/6
218
cz.115/6
100
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb, B
EL1I/00035704/6
219
cz. 93/4
97
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
220
cz.4/11
75
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
221
cz.4/11
54
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
222
cz.115/6
53
Susz Os. Janusza Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
223
cz.93/2
99
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
224
cz.115/6
70
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
225
cz.93/4
99
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
226
cz.115/1
144
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
227
cz. 115/6
177
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
228
cz. 115/6
370
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
229
cz.93/4
103
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
230
cz.115/6
472
Susz ul. Mickiewicza
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
231
cz.115/6
299
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
232
cz.115/6
381
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
233
cz.56
318
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
234
cz.115/6
113
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
235
cz.115/6
200
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
236
cz.109
cz.110/2
50
112
Susz ul. Parkowa
5
przydomowy ogródek
RIVa
B
EL1I/00035704/6
237
cz.4/11
248
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
238
cz.65
173
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
239
cz. 78
269
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
240
cz.115/6
250
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
241
cz.4/11
139
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
242
cz.74/10
234
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
243
cz.56
211
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
244
cz.93/4
116
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
245
cz.74/10
238
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
246
cz.115/6
105
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
247
cz.73/5
126
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
248
cz.115/6
105
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
249
cz.145/7
174
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
250
cz. 73/5
73/5
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
251
cz.102
110
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
252
cz.4/11
208
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
253
cz. 4/11
167
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
254
cz.93/4
167
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
255
cz.73/5
104
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
256
cz.115/6
238
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
257
cz.4/11
104
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
258
cz.74/10
166
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
259
cz.52
375
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
260
cz.52
441
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
261
cz.73/4
cz.73/5
74
104
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
B
RIVa
EL1I/00035704/6
262
cz.115/6
336
Susz Os. J.Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
263
cz.142
271
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00035704/6
264
cz.115/6
273
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
265
cz.56
166
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
266
cz.115/6
220
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
267
cz.115/6
140
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
268
cz.88/2
452
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
259
cz.5/14
cz.5/17
50
56
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
Dr-RIVa
RIVa
EL1I/00035704/6
270
cz.73/5
130
Susz ul. Słowiańska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
271
cz.13/2
cz.13/3
273
117
Susz ul. J. Słowackiego
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00039590/1
272
cz.13/2
cz.13/3
336
144
Susz ul. J. Słowackiego
5
przydomowy ogródek
RIVa
El1I/00039590/1
273
cz.142
132
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
BP
EL1I/00035704/6
274
cz.4/11
166
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
275
cz.177/1
cz.157/4
300
150
Susz ul. J. Kochanowskiego
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
276
cz.5/17
327
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
277
cz.5/14
cz.5/16
76
250
Susz ul. Koszarowa
5
przydomowy ogródek
Dr-RIVa
RIVa
EL1I/00035704/6
278
cz.56
103
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
279
cz.93/4
133
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
280
cz.115/6
184
Susz Os. J. Korczaka
5
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
281
cz.56
104
Susz ul. Piastowska
5
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
282
cz.5/14
cz.5/16
100
588
Susz ul. Koszarowa
5
cele rolne
Dr-RIVa
RIVa
EL1I/00035704/6
283
cz. 5/14
cz.5/16
71
450
Susz ul. Koszarowa
5
cele rolne
Dr-RIVa
RIVa
EL1I/00035704/6
284
cz.5/14
630
Susz ul. Koszarowa
5
cele rolne
RIVa
EL1I/00035704/6
285
cz.5/14
cz.5/16
52
500
Susz ul. Koszarowa
5
cele rolne
RIVa
EL1I/00035704/6
286
cz. 5/14
cz.5/16
52
500
Susz ul. Koszarowa
5
cele rolne
Dr RIVa
RIVa
EL1I/00035704/6
287
cz. 177/1
cz.157/4
360
840
Susz ul. J. Kochanowskiego
5
cele rolne
RIVa
EL1I/00035704/6
288
cz.13/2
cz.13/3
903
387
Susz ul. J. Słowackiego
5
cele rolne
RIVa
EL1I/00035590/1
289
cz.5/14
cz.5/16
87
530
Susz ul. Koszarowa
5
cele rolne
RIVa
EL1I/00035704/6
290
cz.115/6
8
Susz Os. J. Korczaka
5
c. magazynowo-składowe
RIVa
EL1I/00035704/6
291
cz.57
9
Susz ul Kajki
2
c. magazynowo-składowe
B
34583
292
cz.151/23
8
Susz ul. B. Prusa
1
c magazynowo-składowe
Dr
EL1I/00035701/5
293
cz.57
9
Susz ul. Świętego Floriana
2
c. magazynowo-składowe
B
EL1I/00035735/2
294
cz.145/7
22
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
295
cz.145/7
15
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
296
cz.145/7
14
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
297
cz.145/7
22
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
298
cz.145/7
19
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
299
cz.145/7
15
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
300
cz.145/7
22
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
301
cz.145/7
12
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
302
cz.145/7
22
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
303
cz.145/7
12
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
304
cz.145/7
19
Susz ul. J. Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
305
cz.4/8
20
Susz ul. Koszarowa
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
306
cz.5/14
12
Susz ul. Koszarowa
5
pod garaż
RIVb
EL1I/00035704/6
307
cz.161/2
24
Susz ul. Wodna
2
pod garaż
B
44035
308
cz. 2/4
60
Susz ul. Koszarowa
5
wjazd na nieruchomość
Bp
EL1I/00035704/6
 
 
II.  Dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Susz.      
 
 
Lp.
 
Nr działki
 
Pow.
 m2
 
Położenie działki
 Obr.
 Nr
 
 
 Przeznaczenie gruntu
- sposób zagospodarowania
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów
 
Księga wieczysta
SR w Iławie - KW Nr 
 
1
cz. 26
6
Babięty Wielkie
2
cele telekomunikacyjne
Bz, Bi
EL1I/00035699/7
2
cz. 33/6
240
Czerwona Woda
8
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035774/7
3
cz. 108/1
7700
Jakubowo Kisielickie
16
cele rolne
RIIIb
EL1I/00039586/0
4
cz. 109
2100
Jakubowo Kisielickie
16
cele rolne
RIIIb
EL1I/00039586/0
5
cz. 109
2800
Jakubowo Kisielickie
16
cele rolne
RIIIb
EL1I/00039586/0
6
24
2500
Jawty Małe
18
cele rolne
ŁIV, PsIV, N
EL1I/00038539/9
7
25
    3300
Jawty Małe
18
cele rolne
ŁIV, PsIV
EL1I/00038539/9
8
cz. 94/4
340
Jawty Wielkie
19
przydomowy ogródek
RIVa, RIVb
EL1I/00033263/8
9
cz. 94/4
125
Jawty Wielkie
19
przydomowy ogródek
RIVa, RIVb
EL1I/00033263/8
10
cz. 94/4
92
Jawty Wielkie
19
przydomowy ogródek
RIVa, RIVb
EL1I/00033263/8
11
cz. 94/4
30
Jawty Wielkie
19
przydomowy ogródek
RIVa, RIVb
EL1I/00033263/8
12
40/1
9970
Krzywiec
22
cele rolne
RIVb, RV, ŁV, N
EL1I/00038147/4
13
41/1
5587
Krzywiec
22
cele rolne
RIVb, N
EL1I/00033038/2
14
cz. 93
10 000
Lubnowy Małe
23
cele rolne
RIIIb
EL1I/00033779/8
15
cz. 94/2
3300
Lubnowy Małe
23
cele rolne
RIIIb, RIVa
EL1I/00033779/8
16.
cz. 144/1
200
Michałowo
25
ogródek przydomowy
 RVI
EL1I/00038148/1
17
cz. 34/2
632
Olbrachtówko
28
cele rolne
RIVa, B-RIVa
EL1I/00044255/9
18
cz. 35/5
13
Olbrachtówko
28
garaż
PsIV,RIVa
EL1I/00044255/9
19
cz. 35/5
287
Olbrachtówko
28
ogródek przydomowy
PsIV, RIVa
EL1I/00044255/9
20
cz. 35/5
27
Olbrachtówko
28
szopka drewniana
PsIV, RIVa
EL1I/00044255/9
21
34/6
7039
Olbrachtówko
28
cele rolne
RIVa, N
EL1I/00038917/3
22
35/6
5000
Olbrachtówko
28
cele rolne
RIVa, BRIVa, PsIV, N
EL1I/00032791/1
23
84/6
363
Piotrkowo
29
cele rolne
 RIVa
EL1I/00037525/1
24
84/7
886
Piotrkowo
29
cele rolne
 RIVa
EL1I/00037525/1
25
84/8
1896
Piotrkowo
29
cele rolne
RIVa
EL1I/00037525/1
26
98/3
6215
Redaki
30
cele rolne
RIVa, RV
EL1I/00035864/5
27
97/5
6137
Redaki
30
cele rolne
RIVb, RV
EL1I/00035864/5
28
cz. 107/5
800
Redaki
30
cele rolne
B, RIVa,N,LsIV, RIVa
EL1I/00035820/5
29
102/17
876
Redaki
30
cele rolne
 RIVa
EL1I/00041765/6
30
cz. 24/2
420
Redaki
30
ogródek przydomowy
RIVb
EL1I/00035858/0
31
cz. 24/2
400
Redaki
30
cele rolne
RIVb
EL1I/00035858/0
32
cz. 24/2
400
Redaki
30
cele rolne
RIVb
EL1I/00035858/0
33
cz. 24/2
286
Redaki
30
ogródek przydomowy
RIVb
EL1I/00035858/0
34
18/21
2300
Redaki
30
cele rolne
RV
EL1I/0035754/1
35
18/23
5000
Redaki
30
cele rolne
RV
EL1I/00035754/1
36
102/4
280
Redaki
30
ogródek przydomowy
RIVa, N
EL1I/00035864/5
37
cz. 185/5
10 400
Różnowo
32
cele rolne
 RV
EL1I/00037821/6
 
1. Powyższe działki gruntu przeznaczone są do wydzierżawienie na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy na tą sama nieruchomość na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Suszu Nr XLV/269/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie Gminy i Miasta Susz.
2.   Czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne wynosi :
- przydomowe ogródki -   0,03 zł / 1 m2 rocznie + 22 % Vat,
- cele rolne - grunty orne klasa RIIIb - 0,016 zł/ 1 m2 ; R IVa - 0,013 zł/ 1 m2 ; RIVb - 0,01 zł/ 1 m2 ; RV- 0,006 zł/1m2 ; RVI i N- 0,00 zł/1m2,
 - użytki zielone - klasa III – 0,015 zł/ 1m2 ; IV – 0,011 zł/ 1 m2 ; V – 0,006 zł/ 1 m2; VI - 0,00 zł / 1m2 – rocznie.
- cele magazynowo–składowe – 2,70 zł / 1 m2 rocznie + 22% Vat  ( teren miasta )  i 1,00 zł / 1 m2 rocznie + 22% Vat( teren Gminy ),
- garaż - 3,50 zł / 1 m2 rocznie+ 22% Vat ( teren miasta ) i 1,60 zł / 1 m2  rocznie + 22% Vat ( teren gminy).
Czynsz płatny w dwóch ratach : I rata płatna do dnia 30 maja każdego roku, II rata płatna do dnia 15 października każdego roku.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższania wysokości czynszu dzierżawnego z tym, że zmiana wysokości czynszu nie może nastąpić częściej niż raz na kwartał.
3. Oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawa zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem        przedmiotu dzierżawy.
4. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
5. Umowy dzierżawy zostaną zawarte po upływie terminu niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
 
Opracowała:
Krystyna Rospierska
Tel.552786015 wew.33

 

Susz dnia 06.08.2010  r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz 
Jan Sadowski

 

Ilość odwiedzin: 10165
Nazwa dokumentu: Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
Skrócony opis: NiR.III.72243–69/10 - Wykaz działek gruntu do wydzierżaw. na okres 5 lat dla dzierżawców zawierających kolejne umowy na tę sama nieruchomość.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III-Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III-Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2010-08-06 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-09 07:56:33
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-01 08:14:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner