logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
minus Budżet
   minus Majątek gminy
   minus Procedura uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   minus 2022
      minus Projekt budżetu na 2022 rok
      minus Uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok
      minus Sprawozdania za 2022 r.
      minus Informacja wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
   plus 2023
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniku znajduje się treści:

 • Sprawozdania za I kwartał 2022 r.:
  • z wykonania dochodów (Rb-27S).
  • z wykonania wydatków (Rb-28S).
  • kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)
  • kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z)
  • o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS)
 • Sprawozdania za II kwartał 2022 r.:
  • z wykonania dochodów (Rb-27S).
  • z wykonania wydatków (Rb-28S).
  • kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)
  • kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z)
  • o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS)
 • Sprawozdania za III kwartał 2022 r.:
  •  z wykonania dochodów (Rb-27S),
  •  z wykonania wydatków (Rb-28S),
  • kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),
  • kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),
  • o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS).
 • Sprawozdania za IV kwartał 2022 r.:
  •  z wykonania dochodów (Rb-27S),
  •  z wykonania wydatków (Rb-28S),
  • kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),
  • kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),
  • o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS).
 • Bilanse jednostek, rachunki zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz informacje dodatkowe za 2022 :
  • BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK
  • BILANS W WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2022 ROK
  • INFORMACJA DODATKOWA 2022 ROK
  • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2022 ROK
  • ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022 ROK
  • BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2022R UM W SUSZU
  • INFORMACJA DODATKOWA 2022R UM W SUSZU
  • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2022R UM W SUSZU
  • ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022R UM W SUSZU
  • PRZEDSZKOLE W SUSZU BILANS, INFORMACJA DODATKOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU 2022R
  • SP BABIĘTY WIELKIE BILANS, INFORMACJA DODATKOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU 2022R
  • SP JAWTY WIELKIE BILANS, INFORMACJA DODATKOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU 2022R
  • SP Susz BILANS, INFORMACJA DODATKOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU 2022R
  • ŻŁOBEK W SUSZU BILANS, INFORMACJA DODATKOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU 2022R

Załączniki do pobrania: 2022-04-29 07:16:26 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za I kwartał 2022 r. - Rb-27S (PDF) (689.98 kB)
2022-04-29 07:16:52 - Sprawozdanie z wykonania wydatków za I kwartał 2022 r. - Rb-28S (PDF) (1.31 MB)
2022-04-29 07:18:03 - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2022 r. - Rb-N (PDF) (257.33 kB)
2022-04-29 07:18:36 - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2022 r. - Rb-Z (PDF) (101.84 kB)
2022-04-29 07:19:01 - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2022 r. - Rb-NDS (PDF) (158.69 kB)
2022-07-26 11:15:11 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za II kwartał 2022 - Rb-27S (PDF) (758.05 kB)
2022-07-26 11:15:37 - Sprawozdanie z wykonania wydatków za II kwartał 2022 - Rb-28S (PDF) (1.36 MB)
2022-07-26 11:16:14 - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2022 - Rb-N (PDF) (258.03 kB)
2022-07-26 11:17:04 - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2022- Rb-Z (PDF) (101.81 kB)
2022-07-26 11:17:47 - Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie za II kwartał 2022 - Rb-NDS (PDF) (163.01 kB)
2022-10-24 15:00:29 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za III kwartał 2022 - Rb-27S (PDF) (807.07 kB)
2022-10-24 15:00:57 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za III kwartał 2022 - Rb-28S (PDF) (1.46 MB)
2022-10-24 15:01:25 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za III kwartał 2022 - Rb-N (PDF) (189.23 kB)
2022-10-24 15:03:20 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za III kwartał 2022 - Rb-Z (PDF) (112.91 kB)
2022-10-24 15:02:18 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za III kwartał 2022 - Rb-NDS (PDF) (147.44 kB)
2023-02-23 13:13:07 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za IV kwartał 2022 - Rb-27S (PDF) (826.44 kB)
2023-02-23 13:13:34 - Sprawozdanie z wykonania wydatków za IV kwartał 2022 - RB-28S (PDF) (1.48 MB)
2023-02-23 13:14:25 - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2022- Rb-N (PDF) (188.15 kB)
2023-02-23 13:14:55 - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2022- Rb-Z (PDF) (117.09 kB)
2023-02-23 13:15:25 - Sprawozdanie o nadwyżce deficycie za IV kwartał 2022- Rb-NDS (PDF) (147.45 kB)
2023-04-26 14:49:17 - BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA 2022 (PDF) (167.24 kB)
2023-04-26 14:49:45 - BILANS W WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2022 (PDF) (132.52 kB)
2023-04-26 14:50:24 - INFORMACJA DODATKOWA 2022 (PDF) (3.74 MB)
2023-04-26 14:51:16 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2022 (PDF) (141.32 kB)
2023-04-26 14:51:38 - ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022 (PDF) (127.62 kB)
2023-04-27 10:05:35 - BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2022R UM W SUSZU (PDF) (1.09 MB)
2023-04-27 10:06:07 - INFORMACJA DODATKOWA 2022R UM W SUSZU (PDF) (3.22 MB)
2023-04-27 10:06:36 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2022R UM W SUSZU (PDF) (799.54 kB)
2023-04-27 10:06:57 - ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2022R UM W SUSZU (PDF) (719.15 kB)
2023-05-10 10:39:54 - PRZEDSZKOLE W SUSZU BILANS, INFORMACJA DODATKOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU 2022R (PDF) (3.23 MB)
2023-05-10 10:40:35 - SP BABIĘTY WIELKIE BILANS, INFORMACJA DODATKOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU 2022R (PDF) (3.23 MB)
2023-05-10 10:41:08 - SP JAWTY WIELKIE BILANS, INFORMACJA DODATKOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU 2022R (PDF) (3.21 MB)
2023-05-10 10:42:03 - SP Susz BILANS, INFORMACJA DODATKOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU 2022R (PDF) (3.23 MB)
2023-05-10 10:47:01 - ŻŁOBEK W SUSZU BILANS, INFORMACJA DODATKOWA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU 2022R (PDF) (3.48 MB)

Ilość odwiedzin: 1920
Nazwa dokumentu: Sprawozdania za 2022 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Fn.I - Joanna Kosuda
Osoba, która odpowiada za treść: Fn.I - Joanna Kosuda
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-04-29 07:11:46
Data udostępnienia informacji: 2022-04-29 07:11:46
Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-10 10:47:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner