logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury
   minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
   minus Konsultacje społeczne na terenie sołectwa Nipkowie dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Nipkowie i utworzenia sołectwa Karolewo
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Suszu
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2024-2030
   minus Konsultacje społeczne projektu Planu Odnowy Miejscowości Jakubowo Kisielickie na lata 2023-2030
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Archiwum ogłoszeń
      minus Ogłoszenia 2005
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie Burmistrza GiM Susz
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus II Przetarg ustny nieograniczony
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 4/3; 4/5; 4/6; 4/7 i 4/9 o pow. 5404 m2 zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
2. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 67/1 o pow. 363m2 zabudowana budynkiem mieszkalnymi wielorodzinnym
3. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 107/12 o pow. 4300 m2 (RIVa – 900 m2 i B/RIVa- 3400 m2)zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
4. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 107/12 o pow. 4300 m2 (RIVa – 900 m2 i B/RIVa- 3400 m2) zabudowana budynkiem mieszkalnym pięciorodzinnym
5. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 107/12 o pow. 4300 m2 (RIVa – 900 m2 i B/RIVa- 3400 m2) zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
6. Ogłoszenie Burmistrza GiM Susz
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2005.
7. Informacja w sprawie planowanej inwestycji
8. Informacja w sprawie planowanej inwestycji
9. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 105/1 o pow. 598 m2 zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym
10. Informacja w sprawie planowanej inwestycji
11. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Działki gruntu, przeznaczone pod zabudowę handlowo - usługową, położone w Suszu przy ul. Waskiej.
12. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 108/4 o pow. 3892 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.
13. Wykaz do sprzedaży obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych
Sprzedaż obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych (była Restauracja)położonych w Suszu przy ulicy Słowiańskiej 3.
14. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Suszu przy ul. Kopernika.
15. Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej, dla dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonej w Jawtach Wielkich gm. Susz
16. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Suszu przy ul. Henryka Sucharskiego.
17. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Suszu przy ul. Konstytucji 3-go Maja.
18. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Suszu przy ul. Henryka Sucharskiego (2).
19. II Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Staffa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na rzecz osob fizycznych i pr
20. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Susz, ul. Słowiańska nr 27
21. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Suszu przy ul. Konstytucji 3-go Maja.
22. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Suszu przy ul. Konstytucji 3-go Maja.
23. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Susz, ul. Słowiańska nr 20.
24. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Susz, ul. Słowiańska nr 16/6
25. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
SUSZ ul. BAŁTYCKA Nr 13.
26. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
BABIĘTY MAŁE Nr 1, Obręb BABIĘTY WIELKIE, GMINA SUSZ.
27. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
LUBNOWY MAŁE Nr 22, gmina Susz
28. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
OLBRACHTÓWKO Nr 18, gmina Susz
29. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu przy ul. Staffa.

Ilość odwiedzin: 11422
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia archiwalne z 2005 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-02-22 07:48:10
Data udostępnienia informacji: 2005-02-22 07:48:10
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:35:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner