logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
minus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
   minus Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
   minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
   minus Wybory - archiwum
      plus Wybory Sejm RP i Senat RP 2011
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Jawty Małe i wsi Bornice
      minus Wybory do PE 2014
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
      minus Wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli w jednostkach pomocniczych Gminy Susz. Kadencja 2015-2019
      minus Wybory Prezydenta RP 2015
      minus Referendum Ogólnokrajowe 2015
      minus Wybory ławników kadencji 2016-2019
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Ulnowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Januszewo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Brusiny
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bałoszyce
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      minus Wybory sołtysów i rad sołeckich, przewodniczących osiedli i rad osiedli - kadencja 2019-2023
      minus Wybory ławników - kadencji 2020-2023
      minus Wybory do PE 2019
      minus Wygaśnięcie mandatu radnego
      minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suszu
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Redaki
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bronowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Kamieniec
      minus Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Suszu 2020
      minus Wybory Prezydenta RP 2020
      minus Odwołanie sołtysa i przeprowadzenie wyborów przedterminowych w sołectwie Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Bronowo
      minus Wybory Sołtysa - Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Krzywiec
      minus Wybory Sołtysa - Kamieniec
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory uzupełniające sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kamieniec
      minus Wybory ławników kadencja 2024-2027
      minus Wybory do Sejmu i Senatu
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory Sołtysa - Januszewo
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Strony Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) dot. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
linki: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/  Kalendarz wyborczy

Wyniki - Gmina Susz - I tura -> https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/280706
Wyniki - Gmina Susz - II tura -> https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/280706

Frekwencja - Gmina Susz - I tura -> https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/1/Koniec/gm/280706

Frekwencja - Gmina Susz - II tura -> https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/2/Koniec/gm/280706


W załącznikach treści:

 • POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
  z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
  (zawiera kalendarz wyborczy)
 • Informacja urzędnika wyborczego z 16 marca 2020 r.
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Susza z dnia 31 marca 2020 r. - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Zarządzenie Burmistrza Susza z dnia 06.04.2020r w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 • Informacja urzędnika wybroczego z dnia 2020-04-07 w sprawie przyjmowania zgłoszeń do OKW.
 • Informacja Komisarza wyborczego w Elblągu II z dnia 15.04.2020r - uzupełnienie składów OKW
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
 • Informacja urzędnika wyborczego z dnia 04.06.2020
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03.06.2020
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 03.06.2020r
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Susza z dnia 10 czerwca 2020 r. - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Załącznik do POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Elblągu II w sprawie powołania ObKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  -  dot. Gminy Susz.
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
 • Zaktualizowane przez Komisarza Wyborczego w Elblagu II składy ObKW (stan na 23.06.2020).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.06.2020 r

Załączniki do pobrania: 2020-02-07 12:48:14 - POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RP W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PDF) (1.49 MB)
2020-03-17 07:18:55 - Informacja urzędnika wyborczego z 16 marca 2020 r. (PDF) (193.57 kB)
2020-04-20 08:27:52 - OBWIESZCZENIE Burmistrza Susza z dnia 31 marca 2020 r (PDF) (160.52 kB)
2020-04-06 13:36:56 - Zarządzenie Burmistrza Susza z dnia 06.04.2020r (PDF) (599.26 kB)
2020-04-07 15:35:12 - INFORMACJA 2 urzędnika wyborczego (PDF) (300.12 kB)
2020-04-16 12:07:17 - Informacja Komisarza wyborczego w Elblągu II - 15-04-2020 (PDF) (127.95 kB)
2020-04-20 08:28:56 - Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta (PDF) (82.22 kB)
2020-05-08 13:17:14 - Komunikat PKW z dnia 7 kwietnia 2020 (PDF) (173.32 kB)
2020-06-05 09:35:43 - Informacja urzędnika wyborczego z dnia 04.06.2020 (PDF) (194.03 kB)
2020-06-05 10:33:54 - Postanowieni Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03-06-2020 (PDF) (692.46 kB)
2020-06-09 10:36:17 - Informacja PKW z 03.06.2020 (PDF) (555.87 kB)
2020-06-10 14:53:32 - OBWIESZCZENIE Burmistrza Susza z dnia 10 czerwca 2020 r (PDF) (158.13 kB)
2020-06-16 08:16:56 - Załącznik do postanowienia Komisarza Elbląg II - o powołaniu składów - Gmina Susz (PDF) (178.52 kB)
2020-06-16 14:52:22 - Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta (PDF) (118.68 kB)
2020-06-24 14:26:04 - Zaktualizowane przez Komisarza Wyborczego w Elblagu II składy ObKW (PDF) (330.35 kB)
2020-07-03 11:28:06 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.06.2020 r (PDF) (64.07 kB)

Ilość odwiedzin: 24038
Nazwa dokumentu: Wybory Prezydenta RP 2020
Osoba, która wytworzyła informację: RM- Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM- Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2020-02-07 12:44:00
Data udostępnienia informacji: 2020-02-07 12:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01 10:16:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner