logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   minus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2021 ZAM. PUBL.
      minus 2020 ZAM. PUBL.
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zamówienie z wolnej ręki
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      plus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.1.2020 - Gmina Susz: Remont dróg gminnych gruntowych
2. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe budowa pomieszczenia gospodarczego wewnątrz świetlicy w Kamieńcu.
3. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.3.2020 - ,, Budowa budynku garażowo socjalnego dla potrzeb OSP w Jakubowie Kisielickim – II etap”.
4. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.6.2020 Administrowanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Pieniężnego – Iławskiej w Suszu - II postępowanie.
5. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.4.2020 - "Administrowanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Pieniężnego – Iławskiej w Suszu"
6. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.2.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz
7. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.7.2020 - Rozbudowa przepompowni ścieków przy ulicy Iławskiej w Suszu.
8. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.8.2020 - Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja
9. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.9.2020 - Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu
10. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.I.10.2020 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska
11. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe wykonanie piłko chwytów w miejscowościach Bornice i Rudniki.
12. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - remont siłowni zewnętrznych na terenie gminy Susz.
13. Zapytanie ofertowe
dot. Remont pokrycia dachowego Iławska 29 i 31.
14. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.14.2020 - Zakup imiennych biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usługi dowozu do placówek edukacyjnych.
15. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.12.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz.
16. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.13.2020 - Nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Suszu.
17. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.15.2020 - ,, Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania.”
18. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na przebudowę pokrycia dachu świetlicy w Krzywcu.
19. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Suszu.
20. Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie piłko chwytów w miejscowościach Bornice i Rudniki Dopuszcza się składanie ofert częściowych: Zadanie nr 1 – Zakup i montaż garażu w Chełmżycy Zad
21. Zapytanie ofertowe
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Susz oraz aktualizacja Bazy azbestowej.
22. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - Usuwanie drzew na terenie gminy Susz.
23. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - postępowanie 2 - Zakup i montaż garaży blaszanych.
24. Zapytanie ofertowe
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
25. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.16.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz” – III postępowanie
26. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.17.2020 - Zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz modernizacja strony www.
27. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.18.2020 - Zakup imiennych biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usługi dowozu do placówek edukacyjnych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu.
28. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.19.2020 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania – II
29. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.5.2020 - Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych.
30. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.21.2020 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 – zjazd do miejscowości Adamowo.
31. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.22.2020 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 266 214,82 zł dla Gminy Susz
32. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.23.2020 - Wymiana pokrycia dachu budynku i przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Suszu
33. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.25.2020 - Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie.
34. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - postępowanie 3 - Zakup i montaż garaży blaszanych.
35. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski podczas realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie.
36. Zapytanie ofertowe
Usuwanie drzew na terenie gminy Susz
37. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - Budowa garażu dla pojazdu ratowniczo gaśniczego w OSP w Redakach.
38. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.20.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz.
39. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.24.2020 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie.
40. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.26.2020 - Wykonanie zabezpieczenia p.poż. dla budynku Urzędu Miejskiego w Suszu
41. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.29.2020 - zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2020/2021.
42. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.28.2020 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich.
43. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.31.2020 - Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Leśne.
44. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.32.2020 - Przebudowa placu przy szkole podstawowej w Piotrkowie
45. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.33.2020 - Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu.
46. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.34.2020 - Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu.
47. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.35.2020 - Remont nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowiańskiej w Suszu.
48. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.36.2020 - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz.
49. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.37.2020 - "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz” – II postepowanie.
50. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.27.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz” II postepowanie
51. Zamówienie z wolnej ręki
RLZP.I.271.11.2020 - Sprzątanie letnie i zimowe jezdni, chodników i terenów komunalnych gminy Susz (w granicach administracyjnych miasta Susz).
52. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - postępowanie 4 - Zakup i montaż  garaży na terenie gminy Susz.
53. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich.
54. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.

Ilość odwiedzin: 4186
Nazwa dokumentu: 2020 ZAM. PUBL.
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2020-03-26 11:33:35
Data udostępnienia informacji: 2020-03-26 11:33:35
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-26 11:34:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner