logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      minus Ogłoszenia 2013
         minus Wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu z
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012"
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Grabowiec
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
         minus Wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz do sprzedaży pomieszczenia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2012
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Informacje o realizacji inwestycji drogowych
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu z
NiR.II.7125.17.2012 sprzedaż pomieszczenia gospodarczego – garażu znajdującego się w budynku użytkowym garażowo - gospodarczym dla najemców w drodze bezprzetargowej.
2. Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
NiR.III.6840.21.2012 niezabudowanej nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej, przeznaczonej do sprzedaży pod budowę parkingu i placu manewrowego w drodze przetargu ustnego ograniczone
3. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7125.16.2012 lokal mieszkalny położony w Suszu przy ul. Piastowskiej przeznaczony na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej.
4. Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012"
CSiR-2013. Oferty do 31 stycznia 2013 r. do godziny 15:00
5. Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.6840.1.2012 - nieruchomość niezabudowanej w m. JAKUBOWO KISIELICKIE do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wnioski do dnia 05.02.2013r.
6. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.1.2013 wykaz działki gruntu położonej w Suszu na ul. Os. J. Korczaka, przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
7. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.29.2013 wykaz działek gruntu położonych w Suszu na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób, które złożyły wnios
8. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.1.2013 wykaz działek gruntu położonych w Suszu na terenie gminy Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób, które złożyły wnios
9. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.18.2012 Nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej - Susz, ul. Piastowska 27/11. Wnioski do dnia 02.04.2013 r.
10. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.21.2013 wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób, które złożyły wnios
11. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.43.2013 wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
12. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.3.2013 działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w miejscowości Ulnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej.
13. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.66.2013 wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek
14. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Przeznaczona na poprawienia warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr 107/4, położonej w obrębie Adamowo gm. Susz.
15. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.78.2013 wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
16. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.2.2013 Nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej - Susz, ul. Koszarowa Nr 15/25. Wnioski do dnia 22.05.2013 r.
17. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.12.2013 Przeznaczona na poprawienia warunków zagospodarowania zabudowanej. Wnioski do 24.05.2013r.
18. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.7.2013 - wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
19. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.106.2013 wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
20. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.2.2013 Nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej - Susz, ul. Św. Floriana Nr 2/11. Wnioski do dnia 22.05.2013 r.
21. Ogłoszenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Grabowiec
Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Grabowiec w dniu 11.04.2013r.
22. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Susz.Wnioski można składać do dnia 19 kwietnia 2013 r.
23. Wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu
NiR.II.7125.3.2013 wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu znajdującego się w budynku użytkowym garażowo- gospodarczym wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu.
24. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.8.2013 - wykaz działki gruntu, położonej w miejscowości Zieleń, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
25. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.113.2013 wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, które złożyły wniosek.
26. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.115.2013 - wykaz części działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat, na rzecz osoby, która złoży
27. Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz
28. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.16.2013 wykaz części działki gruntu zabudowanej budynkiem po byłej hydroforni, stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w miejscowości Bałoszyce, przeznaczonej do wydzierżaw
29. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.158.2013wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch la
30. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.94.2013 położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy, z którym była zawarta umowa dzierżawa na czas oz
31. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.116.2013 położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy, z którym była zawarta umowa dzierżawa na czas o
32. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.144.2013 położonej w Suszu przy ul. Kajki, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat dla osoby, która złożyła wniosek .
33. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.17.2013 położonej w miejscowości Redaki przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
34. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.161.2013 ykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch la
35. Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.6.2013 wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warun
36. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
NiR.III.6840.3.2013 wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej Nr 157/10 położone
37. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
NiR.III.6840.5.2013 wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej Nr 157/10 położone
38. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
NiR.III.6840.7.2013 wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej Nr 13/12 położonej
39. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
NiR.III.6840.4.2013 wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej Nr 13/12 położonej
40. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
NiR.III.6840.7.2013 wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości, oznaczonej Nr 13/13 położonej
41. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.18.2013 wykaz działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w miejscowości Redaki przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej na rzecz
42. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
NiR.II.7125.4.2013 wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej.
43. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.185.2013 działka położona na terenie miasta Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz BUDIMEX SA w Warszawie, która złożyła wniosek.
44. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.187.2013 - wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Susz, ul. Bałtycka.
45. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.188.2013 - - wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Susz, ul.sikorskiego.
46. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.190.2013 - - wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Susz, ul. Kraszewskiego.
47. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.189.2013 - wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców - Susz, Os. Brzostowe.
48. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.186.2013 - - wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców - Susz.
49. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.19.2013 - wykaz działek gruntu położonych na terenie Gminy Susz,przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców (m. Babięty Wielkie,
50. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
NiR.III. 6840.17.2013 wykaz niezabudowanych działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Żwirki i Wigury. Wnioski do 31.08.2013 r.
51. Wykaz działki gruntu przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargowej
NiR.III. 6845.204.2013 wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej do wydzierżawienia pod blaszany garaż na okres 3-c
52. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków
NiR.III.6840.13.2013 wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości rolnej, oznaczonej nr 69/5 położone
53. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.217.2013 - część działki Susz, ul. Świętego Floriana.
54. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.21.2013 - działka w m. Jawty Małe do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
55. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.5.2013 - Nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej SUSZ, ul. Koszarowa Nr 15C/5.
56. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.6.2013 - nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: SUSZ, UL. KOSZAROWA Nr 15B/7.
57. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.221.2013 - część działki do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
58. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.229.2013 - część działki położona w Suszu ul. Kopernika - do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
59. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.II.6840.4.2013 - Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu - położenie nieruchomości: SUSZ, UL. BAŁTYCKA.
60. Wykaz do sprzedaży pomieszczenia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.8.2013 - Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Susz, Os. Korczaka.
61. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.7.2013 - nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: SUSZ, UL. Piastowska 17/2.
62. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.246.2013 - Wykaz działek do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców - Susz ul. Dworcowa i ul. Koszarowa.
63. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.249.2013 - Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz osób, które złożyły wniosek - Susz, ul. Słowiańska i ul. Koszarowa.
64. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.267.2013 - części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - ul. Wodna; ul. Koszarowa
65. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
GOŚ.II.616.2.2013 - wyłożennie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu gminy Susz w obrębie geodezyjnym Babięty Wielkie,Jakubowo Kisielickie, Redaki.
66. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.279.2013 - części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - Os. Brzostowe, ul. Świętego Floriana.
67. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.280.2013 - części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - ul. Koszarowa, Wodna, Iławska.
68. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.283.2013 - części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - ul. Mickiewicza, Słowiańska.
69. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.24.2013 - wydzierżawienie działki w m. Lubnowy.
70. Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2012
Wykazy osób prawnych i fizycznych za rok 2012, którym udzielono: pomocy publicznej, odroczeń i umorzeń.
71. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.283.2013 - części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na terenie m. Susz.
72. Informacje o realizacji inwestycji drogowych

Ilość odwiedzin: 8967
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-01-03 07:38:54
Data udostępnienia informacji: 2013-01-03 07:38:54
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-03 07:40:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner