logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   minus Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
   minus Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
   minus Opłata skarbowa
   plus Ewidencja ludności
   minus Dowody Osobiste
   plus Druki - formularze - wnioski
   minus Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Potwierdzanie umów dzierżaw
   minus Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów obowiązek potwierdzania zawartych umów dzierżaw w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Działając na mocy art. 28 tej ustawy Burmistrz Susza właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów osobie nie będącej:
1)    Małżonkiem emeryta lub rencisty,
2)    Jego zstępnym lub pasierbem,
3)    Osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
4)    Małżonkiem osoby, o której mowa w pkt 2 lub 3.
W celu uzyskania potwierdzenia zawartej umowy należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy wraz z projektem umowy.
Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni. Po wstępnej weryfikacji projektu umowy zainteresowani zostaną wezwani do jej zawarcia przed Burmistrzem Susza.
Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019.1000). 
W załączniku treść powyższej informacji wraz z wzorem wniosku.

Załączniki do pobrania: 2020-09-10 10:28:45 - Informacja z wzorem wniosku (DOCX) (12.77 kB)

Ilość odwiedzin: 4385
Nazwa dokumentu: Potwierdzanie umów dzierżaw
Osoba, która wytworzyła informację: Fn.VIII - Anna Wawer
Osoba, która odpowiada za treść: Fn.VIII - Anna Wawer
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2020-09-10 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2020-09-10 10:22:44
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10 10:29:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner