logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
               minus WYJAŚNIENIA - odpowiedzi na pytania oferentów
               minus Ogłoszenie o wyborze oferty
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. WYJAŚNIENIA - odpowiedzi na pytania oferentów
Do zapytania ofertowego "Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w Jawtach Wielkich” ..."
2. Ogłoszenie o wyborze oferty
PiSS III/1/11 wybór oferty dotyczącej ,,Dostawy i montażu wyposażenia świetlicy w Jawtach Wielkich” współfinansowanej w ramach działania 313,322,323 ,,Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju

 

Nr sprawy PiSS III/1/11
 
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
GMINA I MIASTO SUSZ
Zamawiający zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania robót:
 
Realizacja operacji pod nazwą ,,Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w Jawtach Wielkich” współfinansowanej w ramach działania 313,322,323 ,,Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i rozwój wsi.
Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Zakres prac ujęty jest formularzu ofertowym
2. Termin wykonania: do 04.02.2011 r.
3. Z wyłonionym oferentem zostanie zawarta umowa – zał. Nr 3 wzór umowy
Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje (dokonał wizji lokalnej terenu na, którym będą prowadzone roboty w obecności zamawiającego), które mogą być niezbędne do opracowania oferty.
 
 
 Proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego formularza oferty i załączenie dokumentów oraz przekazanie Zamawiającemu pokój 102 w Urzędzie Gminy i Miasta, 14-240 Susz, ul. Józefa Wybickiego 6 w terminie do 18.01.2011 r., do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w Jawtach Wielkich ”
 
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który – spełniając opisane wyżej wymagania – zaoferuje najniższą cenę brutto.
Kryterium oceny – Cena 100 %
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego o godz. 10:00 pokój 203.
Dokumenty wymagane od oferentów:
- formularz ofertowy – zał. Nr 1
- kserokopia prowadzenia działalności gospodarczej
- kosztorys uproszczony – zał. Nr 2

 Sporządziła:

Kamila Modrzejewska
tel. /55/ 2786 015 wew. 48.

 

 
Susz dnia 11.01.2011 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 3857
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
Skrócony opis: ,,Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w Jawtach Wielkich” współfinansowanej w ramach działania 313,322,323 ,,Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i rozwój wsi.
Osoba, która wytworzyła informację: PiSS III Kamila Modrzejewska
Osoba, która odpowiada za treść: PiSS III Kamila Modrzejewska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-01-11 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-01-12 11:25:51
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 08:36:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner