logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         minus PRZETARGI 2013
            minus Przetarg ograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus I przetarg ustny ograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg ograniczony
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, stanowiących własności Gminy Susz, położonych w obrębie Nr 1 miasta Susz przy ul. Żwirki i Wigury,
2. I przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.7125.15.2012 lokal położony w SUSZU, Oś. J.Korczaka Nr 5/17 przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu. Przetarg 16 stycznia 2013, wadium do 11.01.2013.
3. II przetarg ustny nieograniczony
Ni R. III. 6840.13.2012 sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu, wadium do 14.02.2013r. Przetarg 19.02.2013r.
4. I przetarg ustny ograniczony
NiR.III.6840.1.2013 sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej. Wadium do 18.02.2013 r.; przetarg 20 lutego 2013 r.
5. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.1.2013 przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Karolewie
6. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.2.2013 - Roboty naprawczo - konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych. Termin składania: 25.02.2013 godz. 08:30
7. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.3.2013 - Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu, Termin składania: 11.03.2013 godz. 07:30
8. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.6840.1.2012 Działka położona w miejscowości Jakubowo Kisielickie gmina Susz, przeznaczonej do dalszego użytkowania jako grunt rolny, na rzecz osób fizycznych i prawnych. Wadium do 08.04.2
9. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.4.2013 - Susz: Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz. Termin składania: 26.03.2013 godzina 08:30
10. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.5.2013 - Przebudowa ul. Leopolda Staffa w Suszu - I etap km 0+000 - 0+208.
11. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.6.2013 - Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Susz.
12. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.7.2013 - przetarg na: Budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I.
13. Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz"
14. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.9.2013 - Budowa parkingu przy ulicy Kopernika w Suszu.
15. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.10.2013 - Przebudowa ul. Leopolda Staffa w Suszu - I etap km 0+000 - 0+208.
16. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.11.2013 - przetarg na: Budowę ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz.
17. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.12.2013 - Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowych Wielkich.
18. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.13.2013 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Susz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Susz
19. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.14.2013 - przetarg na: Przebudowę wejścia do piwnicy wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicy na szatnie w Szkole Podstawowej w Suszu.
20. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.17.2013 - przetarg na sprzedaż działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonych pod zabudowę mieszk. jednorodzinną wolnos
21. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III. 6845.204.2013 - przetarg na dzierżawę części działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej pod garaż blaszany.
22. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.15.2013 - przetarg na: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Susz.
23. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.16.2013 - przetarg na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
24. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.17.2013 - przetarg na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2013/2014
25. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.6840.4.2013 - przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Bałtyckiej.
26. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.17.2013 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek - ul. Jagiełły i Żwirki i Wigury.
27. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.19.2013 - przetarg: Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu

Ilość odwiedzin: 7009
Nazwa dokumentu: PRZETARGI 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-01-03 07:40:38
Data udostępnienia informacji: 2013-01-03 07:40:38
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-03 07:41:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner