logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         minus PRZETARGI 2016
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony - odwołany
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny ograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.1.2016 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana w Suszu – kolektor główny – Etap I.
2. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.2.2016 - „Przebudowa dróg gminnych gruntowych”
3. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.4.2016 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2016/2017
4. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.3.5.2016 - Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu.
5. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.5.2016 - przetarg na: Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz.
6. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.6.2016 - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz.
7. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.7.2016 - przetarg na:„Budowę sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu”
8. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.10.2015 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości REDAKI.
9. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.11.2015 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości REDAKI.
10. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.8.6.2016 - przetarg na:„Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Piastowskiej 38 – 42 w Suszu”
11. Przetarg ustny nieograniczony - odwołany
na sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
12. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.9.2016 - przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Babiętach Wielkich
13. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.10.2016 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w m. Susz.
14. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.10.2016 - Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego w m. Januszewo gm. Susz.
15. Przetarg ustny ograniczony
NiR.III.6840.1.2016 - sprzedaż działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Słonecznej przeznaczonej na powiększenie działek przyległych.
16. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.12.2016 - przetarg na zadanie: Przebudowa drogi w miejscowości Lubnowy Małe.
17. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.13.2016 - Przebudowa ul. Jagiełły w Suszu.
18. Zapytanie ofertowe
Inw.042.4.1.2016 - Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Babiętach Wielkich.
19. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.10.2016 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w m. Susz.
20. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
RLZP.I.271.11.2016 - Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody do budynków gminnych w Suszu przy ul. Wybickiego 6, Wybickiego 9 oraz Piastowskiej 7.
21. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.8.2016 - działka gruntu w m. Jawty Wielkie, gm. Susz.
22. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.13.2016 - sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. J. Brzechwy.
23. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.16.2016 - sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. M.Curie Skłodowskiej.
24. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.14.2016 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.933.531,67 zł dla Gminy Susz.
25. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.19.2016 - sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. 11 Listopada.
26. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.7.2016 - sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Podmurze.
27. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.12.2016 - sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. Jaśminowej.

Ilość odwiedzin: 4913
Nazwa dokumentu: PRZETARGI 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 11:15:30
Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 11:15:30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-27 11:16:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner