logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony
Dostawa oleju napędowego do pojazdów ZUK w Suszu w roku 2009 – 1/ZUK/2008. Data przetargu 05.01.2009.
2. III przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.72241–46/08 dnia 16.01.2009 (wadium do dnia 12.01.2009). Sprzedaż działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodz
3. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.72241–46/08/09 - przetarg 20.02.2009 (wadium do dnia 16.02.2009)- sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - Susz ul. Wiejska
4. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.72241-54/08/09 - data przetargu 27.02.2009 (wadium do dnia 23.02.2009) - sprzedaż działek gruntu, położonych w Suszu , przy ul.Piastowskiej przeznaczonych pod budowę garaży.
5. Przetarg nieograniczony
Dr - 341/01/09- data przetargu 04.03.2009 - Przebudowa ulicy Sikorskiego z płyt drogowych na nawierzchnie z kostki betonowej „POLBRUK
6. Przetarg nieograniczony
Dr-341/02/09 - data przetargu 16.03.2009 - Roboty naprawczo konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych.
7. Przetarg nieograniczony
Inw-341/I/09 - data przetargu 20.03.2009 - wykonanie projektów budowlanych wykonanie projektów budowlanych dla osiedla Adamowo- I etap.
8. Przetarg nieograniczony
Dr-341/03/09 - data przetargu 09.04.2009 - Przebudowa drogi gminnej Karolewo – Susz i ul. Łąkowa w m. Susz.
9. Przetarg nieograniczony
Inw-341/II/09 - termin składania ofert 21.04.2009r. godz. 08:30 - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Susz.
10. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej przeznaczonych pod zabudowę garaży w zabudowie szeregowej, na rzecz osób
11. Przetarg nieograniczony
Inw-341/III/09 - data przetargu 11.05.2009 - budowa ścieżki rowerowo-spacerowej wokół jeziora suskiego w Suszu – I etap.
12. Przetarg nieograniczony
Inw-341/VI/09 - data przetargu 26.05.2009 r. - budowa świetlicy i biblioteki z zapleczem w Redakach.
13. Przetarg nieograniczony
Inw-341/IV/09 - data przetargu - 14.05.2009 (przedłużono termin ofertowania do 21.05.2009 r. do godz. 08:30) - przetarg na budowę GCZK w Suszu.
14. Przetarg nieograniczony
Inw-341/V/09 - data przetargu 20.05.2009 (termin ofertowania przesunięty do 29.05.2009) - opracowanie dokumentacji projektowej i budowy zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW w Suszu
15. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III–72241-02/09 - data przetargu 05.06.2009 (wadium do dnia 01.06.2009)przetarg na sprzedaż działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Leśnej, przeznaczonej pod zabudowę usługową
16. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III. 72241 - 01/09 data przetargu 20.07.2009 r.(wadium do dnia 16.07.2009)-Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Jakubowie Kisielickim, przeznaczonych pod budowę budynku mieszk
17. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.72241–03/09.data przetargu 20.07.2009 r.(wadium do dnia 16.07.2009)-Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Galla Anonima przeznaczonych pod zabudowę mieszka
18. Przetarg nieograniczony
Inw-341/VII/09 przebudowa drogi gminnej Michałowo-Różnowo. Przetarg 30.07.2009 r. Wymagane wadium (40.000 zł)
19. III przetarg ustny nieograniczony
Data przetargu: 11.09.2009 wadium do dnia 7.09.2009 - Sprzedaż działek gruntu, położ. w Suszu przy ul. Piastowskiej przeznacz. pod budowę garaży, na rzecz osób fizycznych i prawnych
20. Przetarg ustny nieograniczony
Data przetargu: 11.09.2009 wadium do dnia 7.09.2009 - Sprzedaż działki gruntu, położ. w m. Czerwona Woda gm. Susz przeznacz. pod zabudowę mieszk. jednorodz.na rzecz osób fizycznych i prawnych
21. Przetarg ustny nieograniczony
Data przetargu: 16.09.2009 wadium do dnia 11.09.2009 - Sprzedaż działek gruntu, położ. w m. Falknowo gm. Susz przeznacz. pod zabudowę usług. na rzecz osób fizycznych i prawnych
22. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.7145-14/2009 - data przetargu 16.09.2009 (wadium do dnia 11.09.2009) przetarg na sprzedaż budynku użytkowego położonego w Suszu przy ul. Prabuckiej 9A.
23. Przetarg nieograniczony
Inw-341/VIII/09 - data przetargu 05.10.2009. Przetarg na budowę kanaliz. sanit. w miejsc. Brusiny i Nipkowie.
24. Przetarg ustny ograniczony
Ni R. III. 72241 – 15/09 - data przetargu 20.10.2009 (wadium do dnia 14.10.2009) przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły.
25. Przetarg ustny ograniczony
Ni R. III. 72241 – 14/09 - data przetargu 20.10.2009 (wadium do dnia 14.10.2009) przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły.
26. Przetarg ustny ograniczony
Ni R. III. 72241 – 13/09 - data przetargu 20.10.2009 (wadium do dnia 14.10.2009) przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły.
27. Przetarg ustny ograniczony
Ni R. III. 72241 – 12/09 - data przetargu 20.10.2009 (wadium do dnia 14.10.2009) przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły.
28. Przetarg ustny ograniczony
Ni R. III. 72241 – 26/09 - data przetargu 20.10.2009 (wadium do dnia 14.10.2009) przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły.
29. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.72241- 28 /09 - Położenie działek gruntu: SUSZ; ul. Żwirki i Wigury ozn. nr. goed. 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/5. Wadium do dnia 19.10.2009
30. Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
Fn.I-341/1/09 - data przetargu 6.11.2009. Przetarg na udzielenie przez bank długoterminowego kredytu do wysokości 2.500.000,00 zł .
31. Przetarg ustny ograniczony
NiR.II.7145-06/08/09 - data przetargu 16.11.2009 (wadium do dnia 12.11.2009) przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej we wsi Kamieniec Nr 10, gmina Susz.
32. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.72241- 33/09 - data przetargu 16.11.2009 (wadium do dnia 10.11.2009) przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza.
33. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.72241–31/09 - data przetargu 25.11.2009 (wadium do dnia 20.11.2009) - przetarg na sprzedaż działki gruntu poł. w Suszu przy ul. Stare Miasto, przeznacz. pod zab. usługowo-mieszkaniową.
34. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.72241–34/09 - data przetargu 25.11.2009 (wadium do dnia 20.11.2009) - przetarg na sprzedaż działki gruntu położ. w Suszu przy ul. Słowackiego, przeznacz. pod zabud. mieszk jednorodzin.
35. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.72241–35/09 - data przetargu 18.12.2009 (wadium do dnia 14.12.2009) - przetarg na sprzedaż działki gruntu położ. w Czerwonej Wodzie gm. Susz, przeznacz. pod zabud. mieszk. jednorodzinną
36. II Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III. 72241 - 55/08-09 - data przetargu 20.01.2010 r. (wadium do dnia 15.01.2010 r.)

Ilość odwiedzin: 7717
Nazwa dokumentu: PRZETARGI 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-06 14:56:05
Data udostępnienia informacji: 2009-01-06 14:56:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-16 14:57:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner