logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
      minus Przetarg nieograniczony
      minus Przetarg nieograniczony
      minus Przetarg nieograniczony
      minus Przetarg nieograniczony
      minus Przetarg nieograniczony
      minus Przetarg nieograniczony
      minus Przetarg nieograniczony
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   plus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.5.2020 - Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.12.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz.
3. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.13.2020 - Nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Suszu.
4. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.15.2020 - ,, Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania.”
5. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.16.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz” – III postępowanie
6. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.17.2020 - Zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz modernizacja strony www.
7. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.18.2020 - Zakup imiennych biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usługi dowozu do placówek edukacyjnych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu.

Ilość odwiedzin: 38924
Nazwa dokumentu: PRZETARGI NIEOGRANICZONE
Osoba, która wytworzyła informację: RLZP.I - Ewa Karwowska
Osoba, która odpowiada za treść: RLZP.I - Ewa Karwowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-09 08:46:16
Data udostępnienia informacji: 2017-02-09 08:46:16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-18 09:42:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner