logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         minus PRZETARGI 2012
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony
ZP.271.2.2012 - przetarg nieograniczony na Wyłapywanie, przyjmowanie i przechowywanie bezdomnych psów w schronisku dla Gminy Susz. Termin ofert 20.01.2012 godz: 08:30.
2. Przetarg nieograniczony
ZP.271.1.2012 - przetarg nieograniczony na budowę sieci wod. i kan. sanit. w Adamowie gm. Susz. Termin składania ofert: 27.01.2012r. godz. 08:30.
3. I przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.26.201 sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Czerwonej Wodzie gm. Susz, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Wadium do 06.02.2012. Przetarg 10.02.12r.
4. Przetarg nieograniczony
ZP.271.3.2012 - przetarg na przebudowę ul. Wyszyńskiego. Termin składania ofert: 14.03.2012 godz.08:30.
5. Przetarg nieograniczony
Przebudowa - remont ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz. Termin składania ofert: 03.04.2012 godz.08:30.
6. Przetarg nieograniczony
ZP.271.5.2012 - Roboty naprawczo - konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych. Termin składania ofert: 12.04.2012 godzina 08:30
7. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.7125.2.2012 - przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Suszu przy ul. Św. Floriana Nr 5 m. 2. Data przetargu 29.05.2012 r. Wadium do dnia 23.05.2012.
8. I Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.8.2012 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej.
9. Przetarg nieograniczony
ZP.271.6.2012 - Przetarg na przebudowę drogi gminnej Chełmżyca- Ząbrowo - Etap I. Termin składania: 26.06.2012 godzina 08:30.
10. Przetarg nieograniczony
Inw.7013.13.2012 - przetarg nieograniczony na sprzedaż mat. pozyskanych z rozbiórki z wykonaniem rozbiórki bud. byłej świetlicy wiejskiej w Redakach. Termin składania ofert: 27.06.2012 godz.12:
11. Przetarg nieograniczony
ZP.271.7.2012 - przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy ulicy Piastowskiej w Suszu. Termin składania ofert: 03.07.2012 godz.08:30.
12. Przetarg nieograniczony
ZP.271.8.2012 - Przetarg na budowę ciągów komunikacyjnych w miejscowości Ulnowo i Lubnowy Wielkie. Termin składania: 11.07.2012 godzina 08:30.
13. Przetarg nieograniczony
ZP.271.9.2012 Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu. Termin składania: 12.07.2012 godzina 08:30.
14. Zapytanie ofertowe
PISS.II - zapytanie ofertowe na „Dostawę oraz montaż elementu placu zabaw w miejscowości Bronowo”. Termin skadania ofert: 03.09.2012 do godz. 12:00.
15. Przetarg nieograniczony
ZP.271.10.4.2012 - Przetarg na budowę ciągów komunikacyjnych miasta i gminy Susz. Termin składania: 05.09.2012 godzina 08:30.
16. Przetarg nieograniczony
ZP.271.11.4.2012 - przertarg na "Dostawę oraz montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Susz". Termin składania ofert: 10.09.2012 godzina 08:30.
17. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.8.2012 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej w m. Babięty Wielkie. Data przetargu 12.09.2012 g.10:00.
18. Przetarg nieograniczony
ZP. 271.12.4.2012 - przetarg na: Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bałoszyce. Termin składania ofert: 21.09.2012 godz. 08:30.
19. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.10.2012 - przetrag na sprzedaż działki gruntu pod budowę stacji transformatorowej (Susz, ul. Prabucka). Data przetargu 21.09.2012 g.10:00.
20. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.5.2012 - przetarg na sprzedaż działki gruntu pod zabudowę mieszk. jednorodz.(Susz, ul. Wodna). Data przetargu 21.09.2012 g.11:00.
21. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.13.2012 - przetarg na sprzedaż działek gruntu pod zabudowę mieszk. jednorodz. (Susz, ul. Jagiełły i Zwirki i Wigury). Data przetargu 28.09.2012 g.10:00.
22. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.14.4.2012 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2012/2013. Termin składania ofert 19.10.2012 r. do godz. 08:30.
23. Przetarg nieograniczony
ZP.271.13.2012 - przetarg na - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.000.000,00 zł dla Gminy Susz. Termin składania: 23/10/2012 Godzina: 08:30.
24. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.15.4.2012 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowo
25. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.16.4.2012 - przetarg na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza w Suszu. Termin składania ofert 09.11.2012 r. do godz. 08:30.
26. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III. 6840.13.2012 przedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu, wadium do 15.11.2012r. Przetarg 20.11.2012r.
27. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.17.4.2012 - przetarg na: Wyłapywanie, przyjmowanie i przechowywanie bezdomnych psów w schronisku dla Gminy Susz. Temin składania: 31.12.2012 g. 08:30.

Ilość odwiedzin: 6691
Nazwa dokumentu: PRZETARGI 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2012-02-12 21:54:02
Data udostępnienia informacji: 2012-02-12 21:54:02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-14 12:59:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner