logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         minus PRZETARGI 2008
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń
            plus VI Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczopny
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczopny
            plus Przetarg ustny nieograniczopny
            plus IV przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony - odwołany
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetrag ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Szewskiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno - usługową, na rzecz osób fizyczn
2. Przetarg ustny nieograniczony
Budynek przy ul. Podmurze nr 10 w Suszu.
3. Przetarg ustny nieograniczony
Lokal mieszkalny przy ul. Kajki nr 1 w Suszu.
4. I przetarg ustny nieograniczony
Działka gruntu Budynek Suszu przy ul. Zacisznej.
5. I przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych we wsi Różnowo gm. Susz.
6. Przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń
Przetarg ofertowy na wynajem na okres 3 lat pomieszczeń użytkowych położonych w budynku CSiR Susz ul. Piastowska 5c na usługi rehabilitacyjne.
7. VI Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na rzecz
8. Przetarg nieograniczony
Przebudowa i remont ulic na terenie Miasta Susz
9. Przetarg nieograniczony
Roboty naprawczo konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych.
10. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu położonej w Susz, przy ul. Leśnej przeznaczonej pod zabudowę usługowo – mieszkaniową, na rzecz osób fizycznych i prawnych.
11. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych we wsi Różnowo gm. Susz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
12. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż budynku mieszkalnego, wraz ze sprzedażą działki gruntu, położonego w Suszu przy ul. Podmurze nr 10.
13. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, we wsi Żakowice, dwóch działek Nr 60/1 i 60/2 o łącznej pow. 0,5424 ha , przeznaczonej do dalszego użytkowania jako grunt rolny.
14. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w
15. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, położonych w Czerwonej Wodzie Gm. Susz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
16. III przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż budynku mieszkalnego wraz ze sprzedażą działki gruntu położonego w Suszu przy ul. Podmurze nr 10.
17. III przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych we wsi Różnowo gm. Susz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
18. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Suszu przy ul. Bałtyckiej 5.
19. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu położonych w Susz przy ul. Piastowskiej przeznaczonych pod budowę garaży w zabudowie szeregowej.
20. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Suszu przy ul. Pieniężnego, przeznaczonej pod zabudowę usługową.
21. Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi Jakubowo Kisielickie–Gałdowo
22. Przetarg nieograniczony
Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz.
23. Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Wiśniówek do miejscowości Jawty Wielkie.
24. Przetarg ustny nieograniczopny
25. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Suszu przy ul. Bałtyckiej 5.
26. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu: położonych w Susz, przy ul. Piastowskiej przeznaczonych pod budowę garaży w zabudowie szeregowej.
27. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu: położonej w Suszu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie bliźniaczej,
28. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu: położonych w Czerwonej Wodzie gm. Susz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
29. Przetarg ustny nieograniczopny
Sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
30. Przetarg ustny nieograniczopny
Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Wiejskiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
31. IV przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż budynku mieszkalnego wraz ze sprzedażą działki gruntu położonego w Suszu przy ul. Podmurze nr 10.
32. Przetarg ustny nieograniczony - odwołany
Sprzedaż budynku gospodarczego położonego w miejscowości RÓŻANKI, gmina Susz wraz ze sprzedażą działki gruntu.
33. Przetarg nieograniczony
Zakup nowego samochodu – busa – do przewozu osób.
34. Przetarg ustny nieograniczony
sprzedaż działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Stare Miasto, przeznaczonych pod zabudowę usługowo – mieszkaniową,na rzecz osób fizycznych i prawnych.
35. II przetarg nieograniczony
Zakup nowego samochodu – busa – do przewozu osób niepełnosprawnych.
36. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu położonej w Suszu Osiedle Brzostowe 19, przeznaczonej pod zabudowę usługową – dom pogrzebowy.
37. Przetarg nieograniczony
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie od 01.11.2008r do 31.03.2009r
38. Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kamieńcu – I etap.
39. III przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, położonych w Susz, przy ul. Piastowskiej przeznaczonych pod budowę garaży w zabudowie szeregowej, na rzecz osób fizycznych i prawnych.
40. Przetarg nieograniczony
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bornice, Dąbrówka, Falknowo, Grabowiec, Olbrachtowo, Piotrkowo, Redaki, Różanki i Rudniki
41. Przetarg nieograniczony
Przetarg na adaptację budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych w Suszu.
42. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Wybickiego, przeznaczonej pod zabudowę usługową – kompleks usługowy hotel, basen kryty i korty tenisowe wraz z urządzeniami towarzyszącym
43. Przetrag ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, położonej we wsi Babięty Wielkie gm. Susz, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
44. Przetarg nieograniczony
Zakup nowego samochodu – busa – do przewozu osób niepełnosprawnych.
45. Przetarg nieograniczony
Przetarg 01.12.2008: modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Susz.
46. Przetarg nieograniczony
Fn.I-341/1/08 - przetarg dnia 3.12.2008. Przetarg na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu do wysokości 900.000 zł.

Ilość odwiedzin: 10533
Nazwa dokumentu: Archiwum przetargów i postępowań o zamówienia publiczne 2008 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-11 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-01-11 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-21 07:50:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner