logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         minus PRZETARGI 2014
            minus Zapytanie ofertowe
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny ograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Zapytanie ofertowe - publikacja ogłoszenia prasowego
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Zapytanie ofertowe
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zapytanie ofertowe
IK.042.1.2014 - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”.
2. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.6840.4.2013 - II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Bałtyckiej.
3. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.1.6.2014 - przetarg na: Roboty naprawczo - konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych
4. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.2.6.2014 - przetarg na przebudowę ul. Gdańskiej w Suszu.
5. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.3.6.2014 - przetarg: Przebudowa placu przy gimnazjum w Suszu.
6. Zapytanie ofertowe
RLZP.II - zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej w ramach promocji projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”
7. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.4.6.2014 - przetarg: Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Suszu.
8. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.5.6.2014 - przetarg na przebudowę ul. Polnej w Suszu.
9. Zapytanie ofertowe
Na dostawę wyposażenia W związku z realizacją operacji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowych Wielkich
10. III przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.17.2013 - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek - ul. Jagiełły i Żwirki i Wigury.
11. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.6840.3.2013 - przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Jakubowo Kisielickie.
12. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.6.6.2014 - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz.
13. Zapytanie ofertowe
16.04.2014 - Na dostawę wyposażenia w związku z realizacją operacji pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowych Wielkich"
14. Zapytanie ofertowe
Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw na terenie miasta i gminy Susz.
15. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.12.6.2014 - przetarg: Budowa skateparku w Suszu.
16. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.7.6.2014 - przetarg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie - Etap I.
17. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.8.6.2014 - przetarg: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka - Etap I.
18. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.9.6.2014 - przetarg: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka - Etap II.
19. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.10.6.2014 - przetarg: Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz.
20. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.11.6.2014 - przetarg: Przebudowa ul. Polnej w Suszu.
21. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.13.6.2014 przetarg: Przebudowa drogi gminnej Chełmżyca - Ząbrowo.
22. Przetarg ustny ograniczony
NiR.II.6840.5.2013 - przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości LUBNOWY MAŁE gmina Susz.
23. Zapytanie ofertowe
Inw 042.3.1.2014 ,,Budowa wiaty rowerowo rekreacyjnej w Falknowie”
24. Zapytanie ofertowe
Inw 042.2.1.2014 ,,Budowa wiaty rowerowo rekreacyjnej w Grabowcu”
25. Zapytanie ofertowe
Inw 042.4.1.2014 - ,,Budowa wiaty rowerowo rekreacyjnej w Rudnikach”
26. Zapytanie ofertowe
Inw 042.6.1.2014 - Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim.
27. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.14.2014 przetarg: „Budowa ogrodu rodzinnego w Suszu”
28. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.15.6.2014 - przetarg budowa skateparku w Suszu
29. Zapytanie ofertowe
Ua.2150.9.2014 - „Budowa małej architektury i dwóch lamp oświetleniowych na terenie Grodziska Wyżynnego w Suszu”
30. Zapytanie ofertowe
Ua.2150.9.2014 - „Budowa małej architektury i dwóch lamp oświetleniowych na terenie Grodziska Wyżynnego w Suszu”
31. Zapytanie ofertowe - publikacja ogłoszenia prasowego
Publikacja ogłoszenia prasowego w ramach projektu pn. "Inwestujemy w przyszłość".
32. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.16.6.2014 przetarg: „Budowa ogrodu rodzinnego w Suszu”
33. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.17.2014 - przetarg "Remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Susz"
34. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.18.6.2014 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1307N - ul. Leśna.
35. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.19.6.2014 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 119 248,04 zł dla Gminy Susz.
36. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.20.6.2014 - Budowa placu utwardzonego na Osiedlu Janusza Korczaka w Suszu.
37. Zapytanie ofertowe
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”
38. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.21.2014 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2014/2015.
39. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.6840.2.2014 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości JAKUBOWO KISIELICKIE gmina Susz.
40. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.4.2014 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Żwirki.
41. Przetarg ustny nieograniczony
42. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z podświetleniem oraz dostawę antyram na potrzeby realiz.: Remont połączony z moderniz. świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kis.
43. Zapytanie ofertowe
Dostawa i montaż zestawu do naprawy rowerów oraz apteczki pierwszej pomocy
44. Zapytanie ofertowe
Dostawa i montaż zestawu do naprawy rowerów oraz apteczki pierwszej pomocy... - m. Grabowiec.

Ilość odwiedzin: 6308
Nazwa dokumentu: PRZETARGI 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2014-02-12 14:04:25
Data udostępnienia informacji: 2014-02-12 14:04:25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-12 14:05:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner