logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         minus PRZETARGI 2004
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            plus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            plus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            plus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            plus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            plus WYNIKI POSTĘPOWAŃ
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
Modernizacja kotłowni oraz c.o. w Szkole Podstawowej w Piotrkowie
2. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000
Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Suszu
3. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Dostawa rur wodociągowych PCV o śr. 90mm PN-6
4. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
na wykonanie drogowych prac remontowych
5. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Wykonanie odnowienia istniejącego oznakowania poziomego na jezdniach oraz remontu zapór łańcuchowych - teren miasta Susz
6. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Budowa kolektora deszczowego w Suszu - etap II
7. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
8. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Dostawa 3 zestawów komputerowych i drukarek
9. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Budowa sieci sanitarnej tłocznej i wodociągu w Suszu
10. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Montaż sieci wodociągowej - Olbrachtówko-Stawiec
11. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Modernizacja drogi gruntowej w m. Ulnowo i remont nawierzchni chodnika i wjazdów w m. Susz
12. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Odwodnienie i osuszenie piwnic w Publicznym Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu
13. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Usługa dowozu dzieci do szkół
14. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Wykonanie punktu monitoringu w Suszu
15. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Budowa, remont nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, zatoka autobusowa i wjazdy)
16. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Modernizacja ulicy Kraszewskiego w Suszu - Etap I
17. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Budowa kolektora deszczowego w Suszu - Etap III
18. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Januszewie - Etap I
19. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Wykonanie projektu technicznego kolektorów przesyłowych wodno-kanalizacyjnych w Suszu oraz przepmpowni ścieków w Suszu ul. Boczna
20. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Wykonanie i dostawa stolarki okiennej z PCV - nietypowej
21. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
22. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
A) Budowa nawierzchni chodnika. B) Przewiezienie i ułożenie rur betonowych sieci burzowej o śr.600 w m. Susz.
23. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Remont nawierzchni chodnika kostką POLBRUK
24. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i wodociągowej w Suszu - etap IV
25. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Świadczenie usług komunalnych w zakresie sprzątania terenów komunalnych miasta i gminy Susz
26. Przetarg ustny nieograniczony
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej na we wsi KRZYWIEC, gmina Susz
27. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Pieniężnego
28. WYNIKI POSTĘPOWAŃ
Ogłoszenia o wynikach postępowań o zamówienia publiczne

Ilość odwiedzin: 8158
Nazwa dokumentu: Archiwum przetargów i postępowań o zamówienia publiczne 2004 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-01-05 07:31:35
Data udostępnienia informacji: 2004-01-05 07:31:35
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-05 07:33:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner