logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         minus PRZETARGI 2010
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus IV przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony
Inw-341/I/10 - Przetarg na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy i biblioteki w Redakach. Data przetargu 19.02.2010.
2. Przetarg nieograniczony
Inw-341/II/10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc.: Emilianowo, Piotrkowo, Michałowo, Olbrachtówko oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Januszewie. Data przet. 02.03.2010r.
3. Przetarg nieograniczony
Dr-341/01/10 - Przetarg na Przebudowę ulicy Sucharskiego z płyt drogowych na nawierzchnie z kostki betonowej. Data przetargu 4.03.2010.
4. Przetarg nieograniczony
Inw-341/III/10-Przetarg na nadzór inwestorski inwestycji - budowa kanaliz. sanit. na terenie gminy (5 zadań). Data przetargu: 15.03.2010r.
5. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej we wsi Redaki gm. Susz, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Data przetargu 30.03.2010
6. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w BABIĘTACH WIELKICH gmina Susz,o pow. 0,3069 ha, przeznaczonej do dalszego użytkowania jako grunt rolny. Data przetargu 30.03.2010 r.
7. Przetarg nieograniczony
Dr-341/02/10-Przetarg na przebudowę chodnika ul. B.Prusa. data przet. 30.03.2010r.
8. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych pod osiedlową zabudowę usługową, położonych w Suszu przy ul. M.C. Skłodowskiej oraz ul. Żwirki i Wigury, Data przetargu 14.04.
9. Przetarg nieograniczony
Dr-341/03/10 - przetarg na roboty naprawczo-konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych. Data przetargu 08.04.2010r.
10. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności GiM Susz, położonej w Czerwonej Wodzie gm. Susz, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Data przetargu 14.04.2010 r.
11. III przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej we wsi Falknowo, gmina Susz, przeznaczonej pod zabudowę usługową. Data przetargu 20.04.2010 r.
12. Przetarg nieograniczony
Inw-341/IV/10-Przetarg na rozbudowę przedszkola w Suszu. Data przetargu 22.04.2010.
13. Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
Oś.7070-3/10- Renowacja terenów zielonych w parku miejskim w Suszu. Data złożenmia ofert 13.05.2010 - do godz.10:00.
14. Przetarg nieograniczony
Inw-341/V/10-Przetarg na wymianę pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Babiętach Wielkich. Data przetargu: 31.05.2010.
15. Przetarg nieograniczony
Nr sprawy Inw-341/VI/10 -Przetarg na przebudowę świetlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich. Data przetargu: 11.06.2010 r.
16. Przetarg nieograniczony
Przetarg na wykonanie projektu bud. sieci kanal.sanit. dla miejsc. Falknowo, Różanki, Redaki , Babięty Wielkie, Babięty Małe i Jakubowo Kis. Data przet.-07.06.2010-przesunięto na 14.06.2010
17. Przetarg nieograniczony
Dr-341/04/10 - Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w m. Susz. Data przetargu 18.06.2010.
18. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu,położonej w Suszu przy ul. Leśnej, przeznaczonej pod zabudowę usługową.Data przetargu 30.06.2010 r. Wadium do dnia 25.06.2010 r.
19. Przetarg nieograniczony
Inw-341/VII/10-przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej Jawty Wielkie - Bałoszyce. Data przetargu 05.07.2010r.
20. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej we wsi Redaki gm. Susz, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Data przetargu 09.07.2010
21. III przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności GiM Susz, położonej w Czerwonej Wodzie gm. Susz, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Data przetargu 09.07.2010 r.
22. IV przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej we wsi Falknowo, gmina Susz, przeznaczonej pod zabudowę usługową. Data przetargu 09.07.2010 r.
23. Przetarg nieograniczony
Inw-341/VIII/10 - przetarg na budowę ścieżki rowerowo-spacerowej i ogrodu rodzinnego wokół Jeziora Suskiego. Data przetargu 16.07.2010 r.
24. III przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych pod osiedlową zabudowę usługową, położonych w Suszu przy ul. M.C. Skłodowskiej oraz ul. Żwirki i Wigury, Data przetargu 14.07.2010r.
25. II Przetarg nieograniczony
Przetarg na wykonanie projektu bud. sieci kanal.sanit. dla miejsc. Falknowo, Różanki, Redaki , Babięty Wielkie, Babięty Małe i Jakubowo Kis. Data przet.-10.08.2010
26. Przetarg nieograniczony
Sek.341/I/10-przetarg na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy i Miasta S
27. Przetarg ustny ograniczony
Ni R. III. 72241 – 7/10 - data przetargu 08.09.2010 (wadium do dnia 03.09.2010) przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły.
28. Przetarg nieograniczony
Dr-341/05/10 Remont-przebudowa chodników i wjazdów bramowych przy ul. Broniewskiego,ul. Kraszewskiego,ul. Iławskiej,ul. Banachiewicza. Data przetargu 16.09.2010r.
29. Przetarg nieograniczony
POKL/ZP/7/2010 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów dydaktycznych, zabawki, art. plastyczne, art. do zajęć manualnych/ do realizacji projektu pod nazwą ,, Klub Przedszkolaka”.
30. Przetarg nieograniczony
IK.341-3/10 - przetarg na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości BORNICE. Data przetargu 28.09.2010.
31. Przetarg nieograniczony
Dr-341/06/10 - Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi – dróg i ulic gminnych objętych zimowym utrzymaniem. Data przetargu 07.10.2010.
32. Przetarg ograniczony
NiR.II.7145–02/2010 Przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. Nr 125/2; 114/3 i 88 położonych w obrębie RÓŻNOWO,gmina Susz
33. I przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Podmurze, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno - usługową. Data przetargu 05.11.2010r
34. III przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej we wsi Redaki gm. Susz, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Data przetargu 05.11.2010

Ilość odwiedzin: 8082
Nazwa dokumentu: PRZETARGI 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-02-03 14:37:35
Data udostępnienia informacji: 2010-02-03 14:37:35
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-15 08:07:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner