logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
   minus Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Protokół z rozprawy administracyjnej
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.4.2016 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Rozbudowa i przebud. drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc.Olbrachtówko-Dobrzyki
2. Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.4.2016 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Rozbudowa i przebud. drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc.Olbrachtówko-Dobrzyki
3. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.2.2017 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Budowie obory o obsadzie 73 DJP, rozbudowa płyty obornikowej ... w miejscowości Różnowo.
4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.3.2017 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Budowa fermy stad rodzicielskich wraz z infrastrukturą techniczną ... w miejscowości Jakubowo Kis. ... .
5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.1.2017 - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Budowa stacji LNG na części działki o nr ewid. 46 w miejscowości Susz.
6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.4.2017 - decyzja o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego, zlokalizowanego ... w Falknowie, gm. Susz.
7. Protokół z rozprawy administracyjnej
Dot. Postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy ... do realizacji na terenie Jakubowa Kisielickiego, gm. Susz.
8. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 82584
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner