logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
   minus Obwieszczenie RDOŚ Olsztyn o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały
   minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
GOŚ.II.6220.11.2017 dot. udziału społeczeństwa w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Elektrociepłownia na biogaz, o mocy elektrycznej do 1,5 MW w
2. Obwieszczenie RDOŚ Olsztyn o wydaniu decyzji
WOOŚ.420.93.2018.AD.15 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie
3. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
GOŚ.I.6131.63.2018 - dot. usunięcia drzew z działki nr 133/3 obręb 5 Susz ( Osiedle Janusza Korczaka nr bloku 13).
4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.11.2018 - dot. przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz VI” o mocy do 1 MW ... realizowanego na działce nr 24/18 obręb 4 Susz.
5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały
GOŚ.I.6344.1.2019 - dot. projektu uchwały RM w Suszu w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Susz na rok 2019.
6. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji
GOŚ.II.6220.10.2018 dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie liniowego obiektu budowlanego - drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo.
7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.11.2017 - dot. przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW, gmina Susz".
8. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
dot. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2
9. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.I.6131.63.2018 - dot. decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu na usunięcie drzew.
10. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.10.2018 - dot. przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa liniowego obiektu budowlanego – drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki.”
11. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 90288
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner