logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
   minus Obwieszczenie GOS.II.6220.24.2020
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2020
   minus Obwieszczenie GOS.II.6220.16.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
   minus Obwieszczenie o wykazie kompielisk na rok 2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
   minus Obwieszczenie GD.RUZ.4210.222.2.2020.KF
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
   minus Obwieszczenie GOS.II.6220.4.2021
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie instalacji fotowoltaicznej (..)na działce nr 69/8 w miejscowości Ulnowo, Gmina Susz".
2. Obwieszczenie GOS.II.6220.24.2020
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku PKN ORLEN o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie stacji paliw PKN ORLEN w Suszu ul. Iławska, działki nr.110/8 i 112/4, o
3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w rejonie ul. Prabuckiej i ul. Wiejskiej oraz w rejonie ul. Dworcowej oraz terenu
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
Dotycz przedsięwzięcia pn.:"Budowie Elektrowni Słonecznej w raz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 38(obręb 0029) w miejscowości Piotrkowo, Gmina Susz".
5. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
Obwieszczenie zawiadamiające o nie załatwieniu w terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie Elektrowni Słonecznej w miejscowości Huta, Gmina Susz".
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
Obwieszczenie zawiadamiające o nie załatwieniu w terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:budowie elektrowni słonecznej miejscowości Bronowo, Gmina Susz.
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2020
Obwieszczenie zawiadamiające o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie farm fotowoltaicznych na działkach nr 7/13, 7/32 obręb Bronowo, gmina Susz.
8. Obwieszczenie GOS.II.6220.16.2020
Dotyczy zawiadomienia o niezałatwieniu w terminie sprawy dotyczącej przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi 1295N Kamieniec - Ulnowo na odc. Olbrachtówko - Ulnowo".
9. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn:"Budowie elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 37/1, 38(obręb 0029) w miejscowości Piotrkow
10. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.88 (Obręb 0011) w miejscowości Emilianow
11. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 125 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obr
12. Obwieszczenie o wykazie kompielisk na rok 2021
13. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
Obwieszczenie zawiadamiające o niezałatwieniu w terminie sprawy dotyczącej:" Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW i wysokości do 3m na działce o nr 69/8 położonej w obrębie Ulnowo, Gmina Susz
14. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak:GOŚ.II.6220.23.2020 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu dla planowanego p
15. Obwieszczenie GD.RUZ.4210.222.2.2020.KF
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi z odcinka linii kolejowej – obiekt C20, wiadukt kolejowy w km 234+175
16. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
Obwieszczenie zawiadamiające o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowie farm fotowoltaicznych wraz z infrastruktura techniczną (...) w mi
17. Obwieszczenie GOS.II.6220.4.2021
Obwieszczenie zawiadamiające o wpłynięciu wniosku o wydanie opinii o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4MW w miejscowości Karolewo, gmin
18. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 96217
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner