logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus PRZETARGI
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
   minus Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej elektroenergetycznej 0,4 kV na dz. nr 20, 216, 2/2 obręb Jawty Małe gm. Susz
2. Obwieszczenie
o wydaniu decyzji, znak: GOŚ.II.6220.22.2016, zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej: „Budowy instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w technologii t
3. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z dnia 12 stycznia 2017 r. znak WOOŚ.4242.59.2016.JC.11
4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej 0,4 kV na dz. nr 77/4, 76/3, 76/2, 76/1, 135, 54/6, 5
5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.1.2017 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji LNG na części działki o nr ewid. 46 w miejscowości Susz"
6. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.4.2016 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Rozbudowa i przebud. drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc.Olbrachtówko-Dobrzyki
7. Obwieszczenie o wydanu decyzji
GOŚ.II.6220.27.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: Budowa placu magazynowego w m. Różanki, gm. Susz, dz. nr 2/5. Powiat iławski.
8. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.28.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów, w tym złomu oraz sprzedaży węgla w m, Adamowo gm. Susz.
9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej, przebudowie linii napowietrznej wymianie stacji 15 kV T-71182 na dz. nr 27, 73, 81
10. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 153/4 obręb
11. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.14.2016 - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa nowej chlewni z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 7/11 obręb Falknowo gm. Susz"
12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.20.2016 - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie farmy fotowoltaicznej "Susz IV" o mocy elektrycznej do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Emilianowo ..."
13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.22.2016 - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w technologii termo katalitycznej krakingu poliolefin w m. Różanki"
14. Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.4.2016 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Rozbudowa i przebud. drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc.Olbrachtówko-Dobrzyki
15. Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.4.2016 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Rozbudowa i przebud. drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc.Olbrachtówko-Dobrzyki
16. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.2.2017 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Budowie obory o obsadzie 73 DJP, rozbudowa płyty obornikowej ... w miejscowości Różnowo.
17. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.3.2017 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Budowa fermy stad rodzicielskich wraz z infrastrukturą techniczną ... w miejscowości Jakubowo Kis. ... .
18. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 82058
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner