logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
dot. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2
2. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.10.2018 - dot. przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa liniowego obiektu budowlanego – drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki.”
3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.2.2019 - dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 17 (obręb 0016) w miejscowości Jakubowo Kisielickie, Gmina Susz”. 
4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.3.2019 - dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych „Różanki” ...
5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.1.2019 - dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Liwa w km 96+350 rzeki na drodze wojewódzkiej nr 515 w miejscowości Kamieniec”
6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.12.2018 - dot. planowanego przedsięwzięcia pn: „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach nr 170/5, 170/16 i 170/21 obręb Adamowo gm. Susz”.
7. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Urząd Miejski w Suszu zawiadamia, że na wniosek inwestora Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6; 10-950 Olsztyn z upoważnienia, której działa Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący Przedsiębiorstwo Usług E
8. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 90833
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner