logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
   minus Obieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
   minus Obwieszczenie WIN-II.7820.1.6.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
Dotyczy: podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej na działce nr 38 w miejscowości Piotrko
2. Obieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
Dotyczy: podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej na działce nr.37/1,38 w miejscowości Pi
3. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2020
GOŚ.II.6220.12.2020 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi nr 1295N Kamieniec - Ulnowo na odc. Kamieniec - Rudniki.
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
GOŚ.II.6220.13.2020 - Dotyczy budowy i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 125 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 4/16,5 w obrębie ewidencyjnym Jawty Wielkie.
5. Obwieszczenie WIN-II.7820.1.6.2020
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 (w km 48+300) w zakresie skrzyżowania z drogą w
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
Dotyczy: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i zwiększeniu mocy przerobowej instalacji przetwarzania odpadów Bioelektra Group S.A. w Różan
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
Dotycz: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacji odnawialnego źródła energii paneli fotowoltaicznych "Jawty Wielkie PV".
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
Dotyczy: podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 125 ha
9. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 95101
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner