logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         minus PRZETARGI 2005
            plus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony na budowę zastawki
            minus Przetarg na dzierżawę i eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy i miasta Susz
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus IV Przetarg ustny nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Wykonanie projektu budowlanego ciągu komunikacyjnego wzdłuż jeziora
2. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Wykonanie projektu budowlanego ciągu komunikacyjnego wzdłuż Jeziora Suskiego
3. II Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Pieniężnego
4. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bałoszyce inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z EFRR w ramach ZPORR
5. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Susz
6. I Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. uż. 44,30 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni i korytarza usytuowanego na parterze budynku położonego w Adamowie Nr 12 , gm. Susz.
7. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej z przepompownią ścieków w Suszu etap V.
8. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Dozbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i miasta Susz.
9. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Roboty drogowe na drogach gruntowych i asfaltowych
10. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Wykonanie odnowienia istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na jezdniach oraz remont zapór łańcuchowych - teren miasta Susz Remont i malowanie wiat przystankowych - teren gminy Susz
11. I Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Staffa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na rzecz osob fizycznych i p
12. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
OPRACOWANIE "Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonowanie podstawowego układu ulic w Suszu z projektem poprawy bezpieczeństwa ruchu"
13. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Budowa alei parkowej wzdłuż zachodniej linii brzegowej Jeziora Suskiego
14. Przetarg nieograniczony na budowę zastawki
Budowa zastawki na cieku suskim w km 5+985 w Suszu.
15. Przetarg na dzierżawę i eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy i miasta Susz
Przetarg na dzierżawę i eksploatację urządzeń do pozyskiwania, uzdatniania i przesyłu wody oraz urządzeń służących do odbioru, przesyłu i neutralizacji ścieków sanit. na terenie gminy i miasta Susz
16. I Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Wąskiej.
17. I Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 o pow. uż. 48,80 m2 usytuowanego na I piętrze budynku położonego w Jakubowie Kisielickim Nr 18, gm. Susz.
18. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Remonty nawierzchni chodników i dróg w m. Susz i Różnowo.
19. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Świadczenie usługi dowozu dzieci do szkół
20. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Modernizacja drogi w m. Ulnowo i wykonanie chodników i zjazdów w m. Różnowo i Olbrachtówko.
21. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Modernizacja ul. Kraszewskiego w m. Susz etap II m2 - 1400
22. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz.
23. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż na własność nieruchomość zabudowaną,położoną w Suszu przy ul. Słowiańskiej 3 na rzecz osób fizycznych i prawnych.
24. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
Budowa kolektora deszczowego w Suszu - etap IV.
25. Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Prabucka/ ul. Parkowa w Suszu
26. III Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Staffa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na rzecz osób fizycznych i prawnych.
27. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bronowie - etap I.
28. Przetarg nieograniczony
na wykonanie i dostawę stolarki okiennej PCV/nietypowej - 65 szt. okien
29. II Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej,położonej w Suszu przy ul. Słowiańskiej 3 na rzecz osób fizycznych i prawnych.
30. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Wykonanie projektów budowlanych sieci sanitarnych na terenie Gminy Susz.
31. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie od 01.11.2005 r. do 31.03.2006 r.
32. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Usługi ubezpieczeniowe - ubezpieczenie GiM Susz oraz jednostek organizacyjnych gminy.
33. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
Usługi ubezpieczeniowe - Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Suszu.
34. IV Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności GiM Susz, poł. w Suszu przy ul. Staffa, przeznaczonych pod zabud. mieszk. jednorodzinną, na rzecz osob fizycznych i prawnych
35. III Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Suszu przy ul. Słowiańskiej 3 na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Ilość odwiedzin: 6598
Nazwa dokumentu: Archiwum przetargów i postępowań o zamówienia publiczne 2005 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-25 11:50:17
Data udostępnienia informacji: 2005-01-25 11:50:17
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-25 11:52:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner