logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2020 ZAM. PUBL.
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Zapytanie ofertowe
         minus Przetarg nieograniczony
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      plus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.1.2020 - Gmina Susz: Remont dróg gminnych gruntowych
2. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe budowa pomieszczenia gospodarczego wewnątrz świetlicy w Kamieńcu.
3. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.3.2020 - ,, Budowa budynku garażowo socjalnego dla potrzeb OSP w Jakubowie Kisielickim – II etap”.
4. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.6.2020 Administrowanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Pieniężnego – Iławskiej w Suszu - II postępowanie.
5. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.4.2020 - "Administrowanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Pieniężnego – Iławskiej w Suszu"
6. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.2.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz
7. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.7.2020 - Rozbudowa przepompowni ścieków przy ulicy Iławskiej w Suszu.
8. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.8.2020 - Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja
9. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.9.2020 - Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu
10. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.I.10.2020 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska
11. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe wykonanie piłko chwytów w miejscowościach Bornice i Rudniki.
12. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - remont siłowni zewnętrznych na terenie gminy Susz.
13. Zapytanie ofertowe
dot. Remont pokrycia dachowego Iławska 29 i 31.
14. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.14.2020 - Zakup imiennych biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usługi dowozu do placówek edukacyjnych.

Ilość odwiedzin: 508
Nazwa dokumentu: 2020 ZAM. PUBL.
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2020-03-26 11:33:35
Data udostępnienia informacji: 2020-03-26 11:33:35
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-26 11:34:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner