logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg nieograniczony
Dr - 341/01/11-przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie 2011. Data przetargu 31.01.2011.
2. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Podmurze, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno - usługową. Data przetargu 04.02.2011r
3. Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
,,Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w Jawtach Wielkich” współfinansowanej w ramach działania 313,322,323 ,,Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i rozwój wsi.
4. Przetarg nieograniczony
Inw.271.1.2011 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Susz. Data przetargu 07.03.2011.
5. Przetarg nieograniczony
Dr.271.1.2011-Przetarg na przebudowę – remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych. Data przetargu 31.03.2011r.
6. Przetarg nieograniczony
Dr.271.3.2011-Roboty naprawczo konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych. Data przetargu 05.04.2011r.
7. Przetarg ustny ograniczony
NiR.III. 6845.12.2011 przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3-ch lat, dla mieszkańców budynku położonego ul. Kajki Nr 3 w Suszu
8. Przetarg nieograniczony
Inw.271.2.2011-Przetarg na przebudowę i zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Susz. Data przetargu 14.04.2011r.
9. Przetarg nieograniczony
Dr.271.2.2011 - Przetarg na przebudowę ul. Wyszyńskiego: etap–I: 0+650 – 0+915. Data przetargu 28.04.2011.
10. Przetarg nieograniczony
Dr.271.4.2011 - przetarg na przebudowę chodników i wjazdów bramowych: przy ul. Willowej, ul. Kopernika, w m. Lubnowy Wielkie. Data przetargu: 09.05.2011.
11. I przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 z przynależną piwnicą, pomieszczenia gospodarczego i udziały w działkach położonego w miejscowości Kamieniec gm. Susz.
12. Przetarg nieograniczony
Inw.271.3.2011 - przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Suszu. Data przetargu 30.05.2011r.
13. Przetarg nieograniczony
Dr.271.5.2011 - przetarg na przebudowę ul. Wyszyńskiego. Data przetargu 16.06.2011 r.
14. Przetarg nieograniczony
Inw.271.4.2011 - Przetarg na budowę mostka w parku miejskim w Suszu. Data przetargu 28.06.2011 r.
15. Przetarg nieograniczony
ZK. 271.1.2011- Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP w Suszu. data przetargu 30.06.2011.
16. II przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 z przynależną piwnicą, pomieszczenia gospodarczego i udziały w działkach położonego w miejscowości Kamieniec gm. Susz.
17. Przetarg nieograniczony
Pełnie funkcji koordynatora dla projektu pn.: Klub przedszkolaka Termin składania ofert 27.07.2011 r. do godz. 08:00 Termin otwarcia ofert 27.07.2011 r. o godz. 09:00
18. Przetarg nieograniczony
Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz.Termin składania ofert: 02.08.2011 godz. 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. nr 102
19. Przetarg nieograniczony
Docieplenie Szkoły Podstawowej w Kamieńcu ETAP - I Docieplenie dachu - papą termozgrzewalną z rdzeniem ze styropianu gr. 10cm ETAP - II Docieplenie ścian elewacji styropianem gr. 10cm
20. Przetarg nieograniczony
"Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.000.000,00 zł dla Gminy Susz”
21. Przetarg nieograniczony
ZP.271.4.2011-Przetarg na zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji projektu pn:. Klub przedszkolaka.
22. Przetarg nieograniczony
Przetarg: Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w miejscowościach Januszewo, Nipkowie i Ulnowo. Data przetargu: 19.09.2011
23. Przetarg nieograniczony
ZP.271.6.2011.Przetarg na: Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji projektu pn:. Klub przedszkolaka. Data przetargu 21.09.2011r.
24. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.9.2011 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Willowej. Wadium do 26.09.2011r.
25. III przetarg ustny nieograniczony
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kamieńcu 5/6. Data przetargu 07.10.2011. Wadium do dnia 03.10.2011.
26. Przetarg nieograniczony
ZP.271.8.2011 - Przetarg na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2011/2012. Termin składania ofert: 19.10.2011.
27. Przetarg nieograniczony
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 380.000,00 zł dla Gminy Susz. Termin skł. ofert: 08.11.2011.
28. Przetarg ustny nieograniczony
PiSS-III.6845.1.2011 - Wynajem lokalu użytkowego położonego w Nipkowie, gm. Susz. Data przetargu 14.11.2011.
29. I przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.21.2011 sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w REDAKACH gm. Susz, przeznaczonej pod budowę placu składowego. Wadium do 25.11.11r. Przetarg 30.11.11
30. Przetarg nieograniczony
ZP.271.9.2011 - Dostawa materiałów dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Klub przedszkolaka
31. I przetarg ustny nieograniczony
NiRIII6840.24.2011 sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w SUSZU przy ul.KASZTANOWEJ, Przeznaczonej pod zabudowę usługową o funkcji handlowej

Ilość odwiedzin: 7846
Nazwa dokumentu: PRZETARGI 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 08:28:22
Data udostępnienia informacji: 2011-02-09 08:28:22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 08:31:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner