logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         minus Przetargi 2007
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg ograniczony - wnioski o dopuszczenie do postępowania
            plus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
            plus III Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus IV Przetarg ustny nieograniczony
            plus IV Przetarg ustny nieograniczony
            plus III Przetarg ustny nieograniczony
            minus Unieważniony - Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            plus V Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg na usługę bankową
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na rzecz osób fizycznych i prawnych.
2. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta Susz.
3. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Wykonanie projektów budowlanych w branży drogowej ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Susz (2 zadania).
4. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na rzecz osób fizycz
5. II Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na rzecz osób fizycznyc
6. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Wykonanie dokumentacji ścieżki spacerowo rowerowej wokół jeziora Suskiego.
7. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Susz - Przebudowa chodników w ul. Słowiańska, ul. Koszarowa, ul. Piastowska z kostki betonowej "POLBRK" gr. 6 cm" o pow. 1612 m2
8. Przetarg ograniczony - wnioski o dopuszczenie do postępowania
Przetarg ograniczony na zagospodarowanie terenu i elementy wyposażenia dla Budowy Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu ul. Piastowska
9. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta
10. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Remont gminnych dróg gruntowych.
11. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu
12. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności GIM Susz, położonych w Suszu przy ul. Zacisznej, przeznacz. pod zabudowę mieszk.jednorodz., na rzecz osób fizycznych i prawnych
13. II Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności GIM Susz, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, przeznacz. pod zabudowę mieszk.jednorodz., na rzecz osób fizycznych i prawnych
14. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz.
15. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 o pow. uż. 37,36 m2 w LUBNOWY WIELKIE Nr 25.
16. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu przy ul. Parkowej 1.
17. III Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności GIM Susz, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, przeznacz. pod zabudowę mieszk.jednorodz., na rzecz osób fizycznych i prawnych.
18. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Remont świetlicy wiejskiej w Nipkowie gm. Susz(ETAP-I: DACH).
19. Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
Remont świetlicy wiejskiej w Redakach współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach SPO ROL.
20. II Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Zacisznej.
21. III Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na rzecz osób fizycznych i prawnych.
22. Przetarg nieograniczony
Karosacja samochodu pożarniczego STAR266 dla OSP Susz.
23. Przetarg nieograniczony
Przebudowa i remont dróg gruntowych na terenie Gminy i Miasta.
24. IV Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na rzecz osób fizycznych i prawnych.
25. IV Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności GIM Susz, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, przeznacz. pod zabudowę mieszk.jednorodz., na rzecz osób fizycznych i prawnych.
26. III Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Zacisznej.
27. Unieważniony - Przetarg nieograniczony
Usługa bankowa polegająca na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu.
28. Przetarg nieograniczony
Usługa bankowa polegająca na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu.
29. Przetarg nieograniczony
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2007/2008
30. Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż 4 pojazdów samochodowych
31. V Przetarg ustny nieograniczony
Sprzedaż działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na rzecz osób fizycznych i prawnych.
32. Przetarg na usługę bankową
Udzielenie przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 500 tys. zł.

Ilość odwiedzin: 11057
Nazwa dokumentu: Archiwum przetargów i postępowań o zamówienia publiczne 2007 roku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-11 09:58:00
Data udostępnienia informacji: 2007-01-11 09:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-11 09:59:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner