logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         minus PRZETARGI 2015
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus IV przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Oszacowanie wartości zamówienia
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny ograniczony
            minus IV przetarg ustny nieograniczony
            minus Zapytanie ofertowe
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.4.2014 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu stanowiących przedmiot własności Gminy Susz, położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Żwir
2. Zapytanie ofertowe
IK.7045.2.2014 - Administrowanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Pieniężnego-Iławskiej w Suszu.
3. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.1.8.2015 - przetarg: Przebudowa dróg gminnych gruntowych.
4. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.5.2014 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu 102/15 położonej w m. Redaki gm. Susz.
5. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.7.2014 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu 102/21 położonej w m. Redaki gm. Susz.
6. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6845.10.2015 - przetarg na dzierżawę części działki pod garaż blaszany - Susz ul. Mickiewicza.
7. III przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.5.2014 - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w Suszu przy ul.: Jagiełły, Żwirki i Wigury.
8. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.2.2015 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkaniową (Susz, ul. Słowackiego).
9. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.2.2015 – Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
10. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.3.2015 – Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz.
11. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.7125.1.2015 - przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Susz ul. Piastowska 27/2.
12. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.4.2015 - przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz"
13. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.5.2015 – Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz
14. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.7.2015 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie – Etap II
15. II przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.6.2015 – Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
16. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.8.3.2015 - Przebudowa ul. Leopolda Staffa w Suszu - II etap km 0+208-0+365.
17. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.7.2014 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu 102/21 położonej w m. Redaki gm. Susz.
18. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.2.2015 - II przetarg na sprzedaż działki gruntu - Susz - ul. J. Słowackiego.
19. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.9.3.2015 - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamieniec, LUBNOWY Wielkie, Jawty Wielkie
20. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.7.2015 - przetarg na sprzedaż działki gruntu - Susz - ul. Tuwima.
21. II przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.7125.1.12015 - sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Piastowska 27/2 w Suszu.
22. IV przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.4.2015 - przetarg na sprzedaż działek gruntu - Susz - ul. W. Jagiełły, Żwirki i Wigury.
23. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.10.2.2015 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44m x 24m przy Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich
24. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.11.2.2015 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2015/2016.
25. II przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.12.3.2015 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2015/2016.
26. III przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.2.2015 - III przetarg na sprzedaż działki gruntu - Susz - ul. J. Słowackiego.
27. II przetarg ustny nieograniczony
iR.III.6840.7.2015 - II przetarg na sprzedaż działki gruntu - Susz - ul. Tuwima.
28. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.13.3.2015 - przetarg na budowę kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m - treningowy.
29. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.14.2.2015 - usługa ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
30. Przetarg nieograniczony
RRLZP.I.271.15.3.2015 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 873708,62 zł dla Gminy Susz dla Gminy Susz.
31. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.I.6840.9.2015 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem głównym(młyn) i budynkiem magazynowym wraz z działkami gruntu położonej w Suszu przy ul. Bałtyckiej Nr 5.
32. III przetarg ustny nieograniczony
NiR.II.7125.1.12015 - sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Piastowska 27/2 w Suszu.
33. Oszacowanie wartości zamówienia
GOŚ.III.6232.5.27.2015 - oszacowanie wartości zamówienia pn.” Inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Susz”.
34. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.16.2015 - przetarg na budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana w Suszu – kolektor główny – Etap I.
35. Przetarg ustny ograniczony
NiR.III.6840.12.2015 - przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w ULNOWIE.
36. IV przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.2.2015 - IV przetarg na sprzedaż działki gruntu - Susz - ul. J. Słowackiego.
37. Zapytanie ofertowe
Złożenie oferty na opracowanie planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Suskiego.
38. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.10.2015 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości REDAKI.
39. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.17.4.2015 - przetarg na: Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz.
40. Przetarg nieograniczony
RLZP.I.271.18.2015 - przetarg na: Administrowanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Pieniężnego - Iławskiej w Suszu.
41. Przetarg ustny nieograniczony
NiR.III.6840.11.2015 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości REDAKI.

Ilość odwiedzin: 5649
Nazwa dokumentu: PRZETARGI 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2015-02-13 10:22:00
Data udostępnienia informacji: 2015-02-13 10:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 10:38:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner