logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Susz
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      minus Ogłoszenia 2005
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie Burmistrza GiM Susz
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus II Przetarg ustny nieograniczony
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Susz, dnia 2005.06.01  

 W  Y  K  A  Z

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( jednolity tekst - Dz. U. z 2004 r.  Nr  261, poz. 2603 z póź. zm.),  

Burmistrz Gminy i Miasta Susz

ogłasza  wykaz działki gruntu do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Suszu  przy ul. Konstytucji 3-go Maja. 

Położenie działki

Działka gruntu ozn. nr geod.

Powierzchnia działki
w m2

Wartość działki
w zł.

Susz ,
ul. Konstytucji 3-go Maja

341/13

83

1.204,00 zł
+ 22% VAT

1. Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Susz  przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze dominacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2.  Działka gruntu przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej  jako dokupienie niezbędnej działki do poprawienia warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej ozn.nr geod. 352, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Suszu przy ul. Konstytucji 3-go Maja Nr 9. Po dokupieniu, działka nr 341/13 wraz z działką nr 352 będzie stanowić jedną nieruchomość.

3.  Działka położona jest w obrębie 1 w Suszu, na osiedlu domków jednorodzinnych. Teren ten jest płaski i niezabudowany. Przedmiotowa działka znajdują się w terenach uzbrojonych w sieć elektryczną, wodociągową,  kanalizacyjną,  gazową, telekomunikacyjną. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość ta jest oznaczona jako "Bp".

4.   W)w działka posiada księgę wieczystą KW NR 33629  Sądu Rejonowego w Iławie wolną od długów i obciążeń.

5. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w nabyciu w)w nieruchomości przysługuje, z  zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej ustawy, osobie, która spełnia jeden z następujących  warunków:

-  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

-  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej   nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 22 lipca 2005 roku.  

Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w  Suszu - pokój nr 208 ( II piętro),  tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31. 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 9064
Nazwa dokumentu: NiR.III-72241/29/05 do dnia 22.07.2005r.
Skrócony opis: Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Suszu przy ul. Konstytucji 3-go Maja.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-06-03 13:34:39
Data udostępnienia informacji: 2005-06-03 13:34:39
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-29 13:36:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner