logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      minus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o konkursie ofert
Realizacja zadań publicznych w zakresie organizacji działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2006.
2. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
SUSZ, ulica BAŁTYCKA Nr 2
3. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
DOLINA Nr 1, gmina Susz
4. Ogłoszenie o konkursie
Konkurs na realizację zadania: "Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz"
5. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
Sprzedaż nieruchomości gruntowych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu przy ul. Staffa.
6. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
SUSZ ul. STARE MIASTO Nr 1
7. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
SUSZ ul. JÓZEFA WYBICKIEGO 3
8. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
Nieruchomości gruntowe, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Suszu przy ul. Staffa.
9. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA Nr 9.
10. Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
Nieruchomość rolna pochodząca z zasobu mienia komunalnego położona w miejscowości ŻAKOWICE, gmina Susz przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
11. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 15B
12. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA Nr 12B.
13. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA Nr 17
14. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA 12
15. Ogłoszenie o składaniu wniosków do budżetu na rok 2007
16. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA 12; dz. Nr 73/3 o pow. 123 m2.
17. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
JAKUBOWO KISIELICKIE Nr 18, GMINA SUSZ.
18. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ ul. PIASTOWSKA Nr 22.
19. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 15.
20. Wykaz do sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną
Susz, ul. Żwirki i Wigury.
21. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ ul. MICKIEWICZA Nr 17/14
22. Wykaz do sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną
Susz, ul. Żwirki i Wigury - ozn. nr geod. 393
23. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA 12, pom.gosp. nr 3
24. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej dp sprzedaży
SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA 12, pom.gosp. nr 1 i 2

Ilość odwiedzin: 9243
Nazwa dokumentu: Archiwum ogłoszeń 2006
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-03 23:55:20
Data udostępnienia informacji: 2006-01-03 23:55:20
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-03 23:59:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner