logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      minus Ogłoszenia 2011
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
         minus Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Susz, dnia 17.06.2011 r.  
NiR.III.6845.90.2011
W Y K A Z
 
      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz. U. z 2010, Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
 Burmistrz Gminy i Miasta Susz
podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat dla dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy na tą samą nieruchomość.
 
 
Lp
 
Położenie
działki
 
Nr obrębu
 
Nr
działki
 
Powierzchnia
w m2
 
Przeznaczenie
gruntu
 
Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów
Nr księgi wieczystej
Sądu Rejonowego w Iławie
 
1
Susz ul. Prabucka
1
cz. 272
23
cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035701/5
2
Susz ul. Wodna
2
cz. 165/5
15
cele magazynowo-składowe
RIVb
EL1I/00035735/2
3
Susz ul. Leśna
3
cz. 60/13
10
cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035320/0
4
Susz ul. Leśna
3
cz. 60/13
10
cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035320/0
5
Susz ul. Leśna
3
cz. 60/13
10
cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035320/0
6
Susz ul. Koszarowa
4
cz. 7/1
10
cele magazynowo-składowe
RIVa
EL1I/00035749/3
 7
Susz ul. Wodna
2
cz. 165/5
13
cele magazynowo-składowe
RIVa
EL1I/00035735/2
8
Susz ul. Słowiańska
5
cz. 75
8
cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
9
Susz ul. Słowiańska
5
cz. 75
13
cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
10
Susz ul. Słowiańska
5
cz. 75
12
cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
11
Susz ul. Piastowska
5
cz. 145/7
16
cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
12
Susz ul. Słowiańska
1
cz 291/2
957
cele rolne
RIVa
EL1I/00035701/5
 13
Susz ul. Prabucka
2
74
1981
cele rolne
RV
EL1I/00035735/2
14
Susz ul. Prabucka
2
75
2047
cele rolne
RV
EL1I/00035735/2
15
Susz ul. Prabucka
2
76
1968
cele rolne
RV
EL1I/00035735/2
16
Susz ul. Prabucka
2
77
2030
cele rolne
RV
EL1I/00035735/2
17
Susz ul. Prabucka
2
8
6201
cele rolne
RIVb, ŁIV
EL1I/00035735/2
18
Susz ul. Prabucka
2
cz. 3/3
4558
cele rolne
RIVb
EL1I/00035735/2
19
Susz ul. Prabucka
2
cz. 6
9000
cele rolne
RIVa
EL1I/00035735/2
20
Susz ul. Prabucka
2
cz. 6
4938
cele rolne
RIVa
EL1I/00035735/2
21
Susz ul. Prabucka
2
cz. 3/3
24693
cele rolne
RIVb,RV
EL1I/00035735/2
22
Susz ul. Piastowska
4
cz. 44
13442
cele rolne
RV
EL1I/00035749/3
23
Susz ul. Piastowska
5
cz. 65
567
cele rolne
RIVa
EL1I/00035704/6
24
Susz ul. Banachiewicza
1
cz. 259/1
15
garaż
dr
EL1I/00035701/5
 25
Susz ul. Świętego Floriana
2
cz. 46/2
18
garaż
B
EL1I/00035735/2
 26
Susz ul. Mickiewicza
5
cz. 115/6
15
garaż
RIVb
EL1I/00035704/6
 27
Susz ul. Piastowska
5
cz. 88/2
18
garaż
B
EL1I/00035704/6
28
Susz ul. Plażowa
5
cz. 160/25
90
ogródek kawiarniany
N
EL1I/00035704/6
29
Susz ul. Kopernika
3
cz. 33
675
postój samochodów ciężarowych
RIVa
EL1I/00035320/0
30
Susz ul. Piotra Skargi
1
cz. 70
199
przydomowy ogródek
dr
EL1I/00035701/5
31
Susz ul. Łąkowa
1
cz. 252/4
300
przydomowy ogródek
ŁIV
EL1I/00033629/2
32
Susz ul. Słowiańska
1
cz. 285
128
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035701/5
33
Susz ul. Prabucka
1
cz. 272
211
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
34
Susz ul. Słowiańska
1
cz. 288
460
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035701/5
35
Susz ul. Słowiańska
1
cz. 293/5
55
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00036669/4
 36
Susz ul. Wodna
2
cz. 165/5
36
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035735/2
 37
Susz   ul. Wodna
2
cz. 166/2
54
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035735/2
 38
Susz ul. Kajki
2
cz. 57
141
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
39
Susz ul. Wodna
2
cz. 165/5
240
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035735/2
40
Susz ul. Iławska
2
cz. 130
136
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
41
Susz ul. Iławska
2
cz. 161/2
80
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
42
Susz ul. Świętego Floriana
2
cz. 67/2
129
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
43
Susz ul. Podmurze
2
cz. 133
136
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
44
Susz ul. Wiejska
2
cz. 44/2
115
przydomowy ogródek
Bp
EL1I/00036827/1
45
Susz ul. Wiejska
2
cz. 45/2
130
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
46
Susz ul. Prabucka
2
cz. 49
129
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
47
Susz ul. Kajki
2
cz. 57
89
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
48
Susz ul. Świętego Floriana
2
cz. 57
79
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035735/2
49
Susz ul. Kopernika
3
cz. 17/4
162
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035320/0
50
Susz ul. Piastowska
5
cz. 65
230
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
51
Susz ul. Piastowska
5
cz. 65
450
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
52
Susz ul. Mickiewicza
5
cz. 115/6
112
przydomowy ogródek
RIVb
EL1I/00035704/6
53
Susz ul. Mickiewicza
5
cz. 177/3
76
przydomowy ogródek
B
EL1I/00035704/6
54
Susz ul. Piastowska
5
cz. 65
77
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
55
Susz ul. Kopernika
3
cz. 33
66
wystawa nagrobków
RIVa
EL1I/00035320/0
 
  1. Powyższe działki gruntu przeznaczone są do wydzierżawienie na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy na tą samą nieruchomość.
  2. Czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne wynosi : za grunty wykorzystywane pod przydomowe ogródki -   0,10 zł / 1 m2 rocznie + 23 % Vat ; pod garaż - 4,00 zł / 1 m2 rocznie+ 23% Vat; cele magazynowo- składowe -2,95 zł/1m2 rocznie+ 23% VAT; cele rolne- RIVa-0,018 zł/1m2, RIVb-0,015 zł/1m2, RV-0,01 zł/1m2 ;ŁIV- 0,016 zł/1m2 gruntu rocznie ; postój samochodów -500 zł + 23%Vat rocznie; wystawa nagrobków750,00 zł + 23% Vat. rocznie; ogródek kawiarniany-300,00 zł + 23% Vat rocznie. Czynsz płatny w dwóch ratach : I rata płatna do dnia 30 maja każdego roku, II rata płatna do dnia 15 października każdego roku.
  3. Oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawa zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.
  4. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
  5. Umowy dzierżawy zostaną zawarte po upływie terminu niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33.  
 
Opracowała:
Krystyna Rospierska
Tel.552786015 wew.33

 

Susz dnia 17.06.2011 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 9385
Nazwa dokumentu: Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Skrócony opis: NiR.III.6845.90.2011 wykaz działek gruntu położonych na terenie miasta, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat dla dzierżawców, z którymi były zawarte.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III. Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-06-17 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-06-20 08:00:02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-21 13:05:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner