logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      minus Ogłoszenia 2011
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
         minus Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


NiR.III.6841.3.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Susz 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami ) podaje do publicznej wiadomości
 
w y k a z 
niezabudowanej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Leśnej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 60/44. 
 Położenie działki
 Działka gruntu
ozn. nr geod.
 Powierzchnia
działki w m2 
 Wartość działki
w zł.
 
Susz, ul. Leśna
 
 173/1
  617
 13.222,00  + 23% Vat

1. Teren obejmujący działkę nr 173/1 położony w obrębie 3 miasta Susz, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W/w teren w polityce przestrzennej gminy Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XLVI/281/2010 z dnia 9 września 2010 r. stanowi częściowo strefę Ip - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz strefę III z – tereny zieleni. 

2. Działka gruntu przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 27 czerwca 2095 r. w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zabudowanej budynkami użytkowymi, oznaczonej numerem geodezyjnym 60/44 położonej w Suszu przy ul. Leśnej 9E na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości. Po dokupieniu, działka nr 173/1 wraz z nieruchomością oznaczoną nr 60/44 będzie stanowić jedną nieruchomość.  
 
3. W rejestrze ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 173/1 o powierzchni 0,0617 ha z obrębu 3 m. Susz - „Lz”,. Działka ta położona jest w Suszu przy ul. Leśnej i przylega bezpośrednio do zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 60/44. Właścicielem niezabudowanej działki gruntu oznaczonej Nr 173/1 jest Gmina i Miasto Susz.
 
4. Opis nieruchomości: Działka gruntu ma kształt prostokąta. Przedmiotowa działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki pod zabudowę i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. W związku z tym, zbywana jest w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej nr 60/44 położonej w Suszu przy ul. Leśnej 9E. Dojazd do działki nr 173/1 odbywać się będzie przez działkę nr 60/44 z drogi stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz. Działka położona jest w terenach uzbrojonych w sieć elektryczną, wodociągową.
 
5. Dla działki gruntu oznaczonej Nr 173/1 położonej w obrębie 3 m. Susz w Sądzie Rejonowym w Iławie w Wydziale V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW NR EL1I/00035320/0, wolna od długów i obciążeń.
 
6.  Pierwsza wpłata za nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste wynosi 25% ceny gruntu + 23% podatku VAT, płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
 
7. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 % ceny gruntu + należny podatek Vat, płatna najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku bez wezwania. Opłata roczna może ulec podwyższeniu w czasie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż jeden rok.
 
8. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w nabyciu w)w nieruchomości przysługuje, z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej ustawy, osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :
 - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub  odrębnych przepisów,
 - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku.  
 
9. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33.
 
Opracowała :
Krystyna Rospierska
Tel. 55 2786015 wew.33 
Susz dnia 30.05.2011 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 9168
Nazwa dokumentu: Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
Skrócony opis: NiR.III.6841.3.2011-niezabudowana działka gruntu położona w Suszu przy ul. Leśnej, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III - Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III - Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-05-30 14:20:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-31 14:09:20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-21 13:05:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner