logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         minus PRZETARGI 2005
            plus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony na budowę zastawki
            minus Przetarg na dzierżawę i eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy i miasta Susz
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus IV Przetarg ustny nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Burmistrz Gminy  i  Miasta w  SUSZU     o  g  ł  a  s  z  a  do sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną, 

położoną   w     S u s z u   przy  u l.  Słowiańskiej  3

na   rzecz osób fizycznych i prawnych

w   drodze   przetargu    ustanego    nieograniczonego


Położenie


Nr działki

Pow.
m2

Cena    wywoławcza
w zł

Należne wadium
w zł

 Minimalne postąpienie
w
 zł

Koszty przygotowania do sprzedaży 
w zł

Susz
ul.Słowiańska

 281

 6781

585.000,-

58.500,-

5.850,-

549,-

1. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na obszarze zainwestowanym o funkcji centrotwórczych i usług ogólnomiejskich.

2. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność.

3. Teren uzbrojony jest w wodę, kanalizację, energię elektryczną, gaz, drogę utwardzoną

4. W skład nieruchomości wchodzą następujące obiekty i składniki:

a) budynek administracyjno-mieszkalny, murowany, piętrowy, nie podpiwniczony.

b) budynek restauracyjno-biurowy, murowany, piętrowy, nie podpiwniczony.

c) budynek handlowy, murowany z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony.

d) budynek socjalno-mieszkalny, murowany jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony.

e) budynek usługowy, murowany, parterowy.

f) budynek gospodarczy (garaż, stolarnia), murowany, parterowy.

g) budynek gospodarczy- magazyn, murowany, parterowy.

h) budynek garażu, murowany.

i) budynek – kuchnia restauracji, murowany, parterowy.

j) budynek typu sala letnia.

k) budynek gospodarczy ( magazyn opakowań), murowany, parterowy.

l) budynek gospodarczy ( magazyn).

m) garaż murowany.

n) obiekt gospodarczy typu

Ilość odwiedzin: 4636
Nazwa dokumentu: NiR.I - data przetagu 2005.08.05
Skrócony opis: Sprzedaż na własność nieruchomość zabudowaną,położoną w Suszu przy ul. Słowiańskiej 3 na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.I
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.I
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-05-31 10:44:55
Data udostępnienia informacji: 2005-05-31 10:44:55
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-16 13:11:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner