logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         minus PRZETARGI 2005
            plus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony na budowę zastawki
            minus Przetarg na dzierżawę i eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy i miasta Susz
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus IV Przetarg ustny nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE
o przetargu na dzierżawę i eksploatację urządzeń do pozyskiwania, uzdatniania i przesyłu wody oraz urządzeń służących do odbioru, przesyłu i neutralizacji ścieków sanitarnych
na terenie gminy i miasta Susz
Nr IKiOS.IV.7034/5/05

1.  Zamawiający:
Gmina i Miasto Susz
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Suszu, 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6 
Województwo: Warmińsko – Mazurskie, powiat: iławski
internet: http://www.susz.pl  e-mail: susz@susz.pl
tel. (0-55) 2786 015            faks  (0-55) 2786 222

2.  Zamawiający ogłasza przetarg na:


dzierżawę i eksploatację urządzeń do pozyskiwania, uzdatniania i przesyłu wody oraz urządzeń służących do odbioru, przesyłu i neutralizacji ścieków sanitarnych na terenie gminy i miasta Susz.
3.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a)      imię i nazwisko:  Krzysztof  Cieślak
b)      telefon: (0-55) 2786 015  wew. 51
c)       e-mail: susz@susz.pl
d)      nr lokalu: 111 A
e)      godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 800- 1400

4.  Termin (okres) realizacji zamówienia od 01.06.2005 do 31.05.2008 r.

5.  Wadium przetargowe:  10.000 zł.

6.  Dokumentację przetargową zamówienia można odebrać:
     - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu  111 A lub innej formie wskazanej przez oferenta na jego koszt.    

7. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 30 netto + należny podatek VAT

8. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania:
      - siedziba zamawiającego (nr lokalu):  101
b) w terminie do: 09.05.2005 r. godz. 830

9.  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

     - wysokość czynszu dzierżawnego  (100  %).

10.  Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) siedziba zamawiającego (nr lokalu): 203
b)  termin otwarcia: 09.05.2005 r. godz. 900

11. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

12. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w dokumentacji przetargowej.

Susz, dnia  07 kwietnia 2005 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

 

Ilość odwiedzin: 4546
Nazwa dokumentu: IKiOS.IV.7034/5/05 data rozstrzyg. 2005-05-09
Skrócony opis: Przetarg na dzierżawę i eksploatację urządzeń do pozyskiwania, uzdatniania i przesyłu wody oraz urządzeń służących do odbioru, przesyłu i neutralizacji ścieków sanit. na terenie gminy i miasta Susz
Osoba, która wytworzyła informację: IKiOS.IV
Osoba, która odpowiada za treść: IKiOS.IV
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-04-07 15:30:20
Data udostępnienia informacji: 2005-04-07 15:30:20
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-10 07:17:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner