logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      minus Ogłoszenia 2008
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie dot. zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do dzierżawy działki gruntu
         minus Wykaz do sprzeadaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ OSIEDLE JANUSZA KORCZAKA Nr 5. Księga wieczysta: EL 1I/00037611/1
2. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 15.
3. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ OSIEDLE JANUSZA KORCZAKA Nr 5. Księga wieczysta: EL 1I/00037611/1
4. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla wnioskodawcy.
5. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla wnioskodawcy.
6. Ogłoszenie o konkursie ofert
7. Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
Nieruchomość rolna niezabudowana położona w miejscowości ŻAKOWICE, – obręb Nr 38 Żakowice,składająca się z dwóch działek Nr 60/1 i 60/2 o łącznej powierzchni 0,5424 ha.
8. Wykaz do sprzedaży działek gruntu
Wykaz do sprzedaży działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej
9. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
Wykaz niezabudowanej działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
10. Wykaz do sprzedaży działek gruntu
Wykaz do sprzedaży działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych we wsi Czerwona Woda gm. Susz
11. Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz w obrębie geodezyjnym Nr 5.
12. Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz.
13. Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo dla dz. Nr 16/4 i 16/5.
14. Ogłoszenie o konkursie ofert
Konkurs na Znakowanie Szlaku Napoleońskiego na terenie Gminy Susz
15. Ogłoszenie o konkursie ofert
Konkurs na "Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz"
16. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla wnioskodawców.
17. Ogłoszenie dot. zagospodarowania przestrzennego
Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Susz
18. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Garaż - działka nr 26/3 położony w Suszu, ul. Piastowska 35.
19. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Garaż - działka nr 26/5 położony w Suszu, ul. Piastowska 35.
20. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Garaż - działka nr 26/6 położony w Suszu, ul. Piastowska 35.
21. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Garaż - działka nr 26/7 położony w Suszu, ul. Piastowska 35.
22. Ogłoszenie o konkursie ofert
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2008.
23. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej na terenie miasta Susz, ul. Polna przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku dla dotychcz. dzierżawcy.
24. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz działek gruntu, położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej, przeznaczonych do sprzedaży pod budowę garaży w zabudowie szeregowej.
25. Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Susz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
26. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ, UL. PRABUCKA Nr 6.
27. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
28. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat - Susz, ul. Kajki
29. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
30. Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
wykaz działki gruntu, położonej w Czerwonej Wodzie gm. Susz, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
31. Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży
Wykaz niezabudowanej nieruchomości, położonej w Suszu przy ul. Pieniężnego, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę usługową.
32. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz do sprzedaży działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły.
33. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz do sprzedaży działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę usługowo-mieszkaniową, położonych w Suszu przy ul. Stare Miasto.
34. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Położenie nieruchomości: KRZYWIEC Nr 3, gmina SUSZ.
35. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osób, które złożyły wniosek.
36. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: DOLINA Nr 1, gmina Susz.
37. Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Suszu przy ul. Wiejskiej.
38. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: REDAKI Nr 17, gmina Susz
39. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 15C.
40. Wykaz do dzierżawy działki gruntu
Dzierżawa działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Plażowej.
41. Wykaz do sprzeadaży niezabudowanych działek gruntu
Sprzedaż działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu przy ul.Władysława Jagiełły.
42. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
43. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Działka położona na terenie miasta Susz, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osoby, która złożyła wniosek.
44. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Działka położona na terenie miasta Susz, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osoby, która zawiera kolejną umowę.
45. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykaz działek gruntu położonych na terenie miasta Susz (ul. Słowiańska i ul. Wodna), przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osób, które złożyły wniosek.
46. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu położonej Susz ul. Mickiewicza, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zawierającego kolejną umowę.
47. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz (ul. Słowiańska), przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osoby, która złożyła wniosek.
48. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz do sprzedaży nieruchomości Piotrkowo 32a (gm. Susz)
49. Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości Różanki (gm. Susz)
50. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz (ul. Koszarowa), przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
51. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży SUSZ, UL. KAJKI Nr 4.
52. Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
Wykaz do sprzedaży na własność działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługową – kompleks usługowy ( hotel, basen kryty i korty tenisowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi).
53. Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
Wykaz do sprzedaży na własność działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługową – dom pogrzebowy.
54. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia dla tych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy, których przedmiotem
55. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży - położenie nieruchomości: SUSZ ul. BAŁTYCKA Nr 17.
56. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży: SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 15.
57. Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz: Nieruchomość rolna pochodząca z zasobu mienia komunalnego położona w miejscowości OLBRACHTOWO, gmina Susz
58. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w BABIĘTACH WIELKICH , gmina Susz
59. Wykaz działek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej działek będących w użytkowaniu wieczystym - Redaki gm. Susz.
60. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych, położonej w Suszu przy ul. Leśnej Nr 9B.
61. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.Położenie nieruchomości: SUSZ ul. BAŁTYCKA Nr 11.
62. Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
NiR.III. 72241-54/08 - Wykaz działek gruntu, położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej, przeznaczonych do sprzedaży pod budowę garaży w zabudowie szeregowej
63. Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
NiR.III. 72241-55/08 - Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Falknowie, gmina Susz.
64. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
NiR.II.72243-63/08 - Wykaz działek gruntu, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy.

Ilość odwiedzin: 10066
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-21 08:41:51
Data udostępnienia informacji: 2008-01-21 08:41:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-21 08:42:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner