logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      minus Obwieszczenia 2023
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.19.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.30.2021
         minus Obwieszczenie Ua.6733.1.2023
         minus Obwieszczenie Ua.6733.2.2023
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.5.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2023
         minus Obwieszczenie Ua.6733.1.2023
         minus Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2023
         minus Obwieszcznie Ua.6733.5.2023
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego OŚ-PŚ.726.4.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
         minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.10.2022 z 27 marca 2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2023
         minus Obwieszczenie Ua.6733.5.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu
         minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2023
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.3.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Urząd Marszałkowski OŚ-PŚ.726.4.2021
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu - II
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
         minus Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.24.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.1.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie Ua.6733.6.2023
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.12.2023
         minus Obwieszczenie Ua.6730.56.2023
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6733.6.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
         minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.31.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
         minus Obwieszczenie Rep.1167/OŚiP/23
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.19.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 37, 41, 44/6 w obrębie Krzywiec, gmina Susz"
2. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.30.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 14/25 w obrębie Falknowo, gmina Susz"
3. Obwieszczenie Ua.6733.1.2023
Dot.: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działe
4. Obwieszczenie Ua.6733.2.2023
Dot.: lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Parkowej, dz. nr 113, dz. nr 153/4 w Su
5. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.5.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 69/8, położonej w obrębie Ulnowo”.
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2022
Ddotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 75 w obrębie Jakubowo Kisielickie, gmina Susz”.
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 71 w obrębie Bornice, gmina Susz.
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dotyczy przedsięwz.pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, gm.Susz
9. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowości Bronowo
10. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”,,
11. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2022
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 75 w obrębie Jakubowo Kisielickie, gmina S
12. Obwieszczenie Ua.6733.4.2023
Dot.: Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynków gospodarczych (magazyn, warsztat, biuro) na dz. nr 60/30, 60/34, 60/36, 60/37, 70, obręb 0003, miasto Susz.
13. Obwieszczenie Ua.6733.1.2023
Dot.: Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 56/7 i 56/8, obręb 0001 Adamowo,gm. Susz
14. Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
Dotyczy ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: ,,Budowie i rozbiórce napowietrznej linii 15 kV, demontaż słupa energetycznego, na dz. nr 232, obręb 0001, miasto Susz’’.
15. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce na 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowo
16. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 167, 168, 169 oraz 170 w obrębie Lubnowy Małe, gmina S
17. Obwieszcznie Ua.6733.5.2023
Dotyczy ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ,,Budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Słowiańskiej i Łąkowej: dz. nr 11, 167/2 - obręb 0005, dz. nr 202/9, 155/19
18. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 71 w obrębie Bornice, gmina Susz”.
19. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce na 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowo
20. Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego OŚ-PŚ.726.4.2021
21. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
Dot.: Przedsięwzięcia polegającego na budowie od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jawty Wielkie, dz. 41. gmina
22. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 56, 58, 59, 60, 61/1, 70 oraz 126 w o
23. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3/1, 4/1, 4/4 w obrębie Lubnowy Małe,
24. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 26/5 w obrębie Gra
25. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 174, 175, 213 w obrębie Jawty Małe, gm
26. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 101/2, 101/5 w obrębie Lubnowy Małe, g
27. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz”,
28. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”.
29. Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:,, Budowie i rozbiórce napowietrznej linii 15kV wraz z demontażem słupa energetycznego na terenie działki nr 232, obręb 0001 S
30. Obwieszczenie Ua.6733.4.2023
Dotyczy ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:,, Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynków gospodarczych na terenie działek nr 60/30, 60/34
31. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW na działce ewidencyjnej nr 70/1, obręb Krzywiec, gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie”
32. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej w Olbrachtowie o mocy do 2,0 MW i powierzchni do 4 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okabl
33. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na dział
34. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania peletu nawozoweg
35. Obwieszczenia GOŚ.II.6220.10.2022 z 27 marca 2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”.
36. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 88 (obręb 0011) w miejscowości Emilianowo, Gmina Susz”.
37. Obwieszczenie Ua.6733.5.2023
Dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:,,Budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Słowiańskiej i Łąkowej: dz. nr 11, 167/2 - obręb 0005, dz. nr 202/9, 155/19, 155/24, 1
38. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania peletu nawozoweg
39. Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu
Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Susz
40. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-1, w rejonie ul. Łąkowej (procedura wszczęta Uchwałą Nr XXXIX/436/2023 Rady Miejskiej
41. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 167, 168, 169 oraz 170 w obrębie Lubnowy M
42. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowości Bro
43. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.3.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jawty Wielkie dz. 41, gm. Susz”.
44. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dot.: przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW ... na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, gmina Susz”
45. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
Dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na działce
46. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Urząd Marszałkowski OŚ-PŚ.726.4.2021
47. Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu - II
48. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr ew. 20/6, obręb Bałoszyce, gmina Susz”.
49. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW na działce ewidencyjnej nr 70/1, obręb Krzywiec, gmina Susz”.
50. Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
W sprawie z zażalenia na postanowienie Burmistrza Susza, z upoważnienia którego działał Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Susz, z dnia 1O marca 2023 r.
51. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczone
52. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na dz. nr 1/7''.
53. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.1.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 167, 168, 169 oraz 170 w obrębie Lubnowy Małe, gmina
54. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb
55. Obwieszczenie Ua.6733.6.2023
Dotyczy celu publicznego polegającego na:Budowie tymczasowego przepustu i drogi objazdowej w celu wykonania zadania: rozbiórki starego i budowy nowego mostu nad rzeką Liwą, teren inwestycji obejmuję:
56. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.12.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr ew. 20/6, obręb Bałoszyce, gmina Susz.
57. Obwieszczenie Ua.6730.56.2023
Dot.: inwestycji polegającej na: Zmianie sposobu użytkowania piwnicy na magazyn na terenie dz. nr 4/5, obręb 0005, m. Susz.
58. Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6733.6.2023
Dot.: Budowy tymczasowego przepustu i drogi objazdowej w ramach zadania "Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą ..." obręb Kamieniec, gm. Susz.
59. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na dz. nr 1/7”.
60. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na dz. nr 1/7”.
61. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz”,
62. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz”.
63. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
Dot.przedsięwz.pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, gm.Susz"
64. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
Dotyczy przedsięwz. pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej w Olbrachtowie o mocy do 2,0 MW i powierzchni do 4 ha ... położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Olbrachtowo, gmina Susz".
65. Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
66. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
Dot.: Inwestycji polegającej na: Zmianie sposobu użytkowania piwnicy na magazyn na terenie dz. nr 4/5, obręb 0005, m. Susz.
67. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dot.: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-1, w rejonie ul. Łąkowej.
68. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dot.: inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych
69. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 98 i 99/2 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
70. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz.
71. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 104/2, 114/2, 115/1, 116, 117, 130/2, 142/3 oraz 14
72. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy lanowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo – Różnowo – Susz”
73. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 98 i 99/2 w obrębie Babięty Wielkie, gm
74. Obwieszczenie Rep.1167/OŚiP/23
Dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych - etap 1"
75. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I", ,,WĄDOŁY II" o łącznej mocy do 20 MW na działce o nr ew. 19/1 (obręb 0035) w obrębie ew. Wądo
76. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 90 i 90/1 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz.

Ilość odwiedzin: 1698
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2023
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2023-02-10 07:27:49
Data udostępnienia informacji: 2023-02-10 07:27:49
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-10 07:29:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner