logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      minus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.486.2015 - - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położone w m. Susz.
2. Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.16.2015 - - działki gruntu przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położone w m. Susz.
3. Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego w drodze bezprzetargowej
Nir.II.7125.8.2015 - sprzedaż pomieszczenia garażowego (Susz, Os. Korczaka) w drodze bezprzetargowej.
4. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.7.2016 - część działki gruntu położona na terenie miasta Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
5. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.8.2016 - część działek gruntu położonych na terenie miasta Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
6. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.1.2016 - część działki gruntu położona w m. Bornowo, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
7. Konkurs na stanowisko dyrektora
Dokumenty dot.: Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu.
8. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.8.2015 - - działka gruntu przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położone w m. Susz.
9. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.1.2016 - - działka gruntu przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego położona w m. Susz.
10. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.15.2016 - część działki gruntu położona w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
11. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.22.2016 - część działki gruntu położona w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
12. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.18.2016 - część działki gruntu położona w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
13. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.42.2016 - część działki gruntu położona w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
14. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.43.2016 - część działek gruntu położonych w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
15. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.42.2016 - część działki gruntu położona w m. Susz (ul. Koszarowa), przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
16. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.4.2016 - - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
17. Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.10.2016 - przetarg na działki gruntu położone w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Żwirki i Wigury.
18. Ogłoszenie o spotkaniu
Burmistrz Susza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w formie spotkania do „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA SUSZ NA LATA 2016 — 2020”.
19. Ogłoszenie o konsultacjach
społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2016-2020
20. INFORMACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 12.05.2016 R.
„GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA SUSZ NA LATA 2016 – 2020”
21. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.67.2016 - część działek gruntu położonych w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
22. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.4.2016 - nieruchomość: SUSZ, ul. Św. Floriana 9/5.
23. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.69.2016 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położone w m. Susz.
24. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.2.2016 - nieruchomość lokalowa położona w Suszu, ul. Wiejska 2/2.
25. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.3.2016 - nieruchomość lokalowa położona w Suszu, ul. Wiejska 2/3.
26. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.89.2016 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położone w m. Susz.
27. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.90.2016 - część działek gruntu położonych w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
28. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.91.2016 - część działek gruntu położonych w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
29. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.70.2016 - wykaz części działki gruntu położonej w m. Susz.
30. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.11.2016 - niezabudowana działka gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położona w m. Susz.
31. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.15.2016 - działka gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położona w m. Susz.
32. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.8.2016 - nieruchomość lokalowa położona w miejscowości Czerwona Woda.
33. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.14.2016 - wykaz części działki gruntu położonej w m. Lubnowy Małe.
34. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.109.2016 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położone w m. Susz.
35. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.8.2016 - niezabudowana działka gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położona w m. Jawty Wielkie gm. Susz.
36. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.135.2016 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położone w m. Susz.
37. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
Zarządzenie Burmistrza Susza nr 27/2016 z dnia 16 marca 2016 r.
38. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.3.2016 - działka gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położona w m. Susz.
39. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.10.2016 - nieruchomość lokalowa położona w miejscowości Susz, ul. Piastowska nr 1/12
40. Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.13.2016 - sprzedaż niezabudowanych działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położone w m. Susz.
41. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.17.2016 - sprzedaż działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położona w m. Babięty Wielkie.
42. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.16.2016 - niezabudowana działka gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położona w m. Susz, ul. M. Curie Skłodowskiej.
43. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.165.2016 - część działek gruntu położonych w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
44. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.166.2016 - część działek gruntu położonych w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
45. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową i zieleń parkową.
NiR.III.6840.7.2016 niezabudowanej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Podmurze, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową i zieleń
46. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.179.2016 wykaz części działek gruntu stanowiących własność Gminy Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz
47. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.178.2016 - część działek gruntu położonych w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
48. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
NiR.III.6840.12.2016 - działki gruntu położone w Suszu przy ul. Jaśminowej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
49. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
NiR.III.6840.19.2016 - działki gruntu położone w Suszu przy ul. 11 listopada, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
50. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.191.2016 - część działek gruntu położonych w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
51. Konkurs na stanowisko dyrektora
Dokumenty dot. konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich.
52. Informacja o dofinansowaniu
Środki przyznane placówkom oświatowym w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3.
53. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.207.2016 - część działek gruntu położonych w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
54. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.20.2016 - część działki, położona w miejscowości Lubnowy Wielkie, gm. Susz.
55. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.225.2016 - część działki, położona w Suszu, ul. Iławska, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
56. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.228.2016 - część działek gruntu położonych w m. Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
57. Informacje o pomocy publicznej w 2015 roku
Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. udzielonej pomocy pomocy publicznej w 2015 roku.
58. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Susz za rok 2015
59. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
Umowa na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
60. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
NiR.II.7125.9.2016 - nieruchomość lokalowa do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - położenie nieruchomości: Susz, ul. Wodna Nr 6/1.
61. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
NiR.II.7125.32.2016 - nieruchomość lokalowa do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - Susz, ul. Koszarowa 15/13.
62. Wykaz lokali użytkowych - garaży do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.II.7125.19.2016 - lokale użytkowe - garaże przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Susz Os. J. Korczaka.
63. Konkurs na stanowisko dyrektora
Dokumenty dot. konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich (Zarz. 145/2016 z dnia 19.12.2016).

Ilość odwiedzin: 8609
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 11:17:48
Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 11:17:48
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-27 11:21:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner