logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         minus PRZETARGI 2006
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony na usługę kredytu bankowego
               minus Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ
               minus Zawiadomienie o wyborze oferty
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ
2. Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE o zamówieniu usługi
 
Zamawiający: Gmina i Miasta Susz reprezentowana przez Jana Sadowskiego – burmistrza,
14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6
tel. 055 2786 015, fax 055 2786 222
Adres korespondencyjny: 14-240 Susz, ul J. Wybickiego 6
Adres do złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Susz lub korespondencyjny jak wyżej.
1. Przedmiot zamówienia: usługa bankowa na długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2. Wartość kredytu: do 2.500.000 PLN słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych
3. Okres spłaty kredytu: pięć lat
4. Okres wykorzystania kredytu: grudzień 2006r.
5. Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR3M
6. Termin spłaty odsetek: miesięczny
7. Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel

Załączniki do pobrania: 2006-12-06 14:44:19 - SIWZ - kredyt na finansowanie zobowiazan.pdf (86.74 kB)

Ilość odwiedzin: 5899
Nazwa dokumentu: Fn.I- data rozstrzyg. 15.12.2006 r.
Skrócony opis: Usługa bankowa na długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Osoba, która wytworzyła informację: Fn.I
Osoba, która odpowiada za treść: Fn.I
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-12-06 14:37:46
Data udostępnienia informacji: 2006-12-06 14:37:46
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-18 14:25:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner