logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         minus PRZETARGI 2006
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
            plus Przetarg nieograniczony na usługę kredytu bankowego
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE
 
                 O przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu Autosan
 1. Zamawiający:
 
Gmina i Miasto Susz
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Suszu, 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6
Województwo: Warmińsko-Mazurskie, powiat: iławski
Tel. (055) 2786 015 fax (055) 2786 222
 
 2. Zamawiający ogłasza przetarg ustny na:
 
Sprzedaż autobusu Autosan H9-2141S o numerze identyfikacyjnym SUASW3AAPYS 021834, nr silnika 267419, wyprodukowanego w 2000r.
Dodatkowe informacje pojazdu:
Marka: AUTOSAN
Wersja: 52
Rodzaj pojazdu: Autobus szkolny- Gimbus
Model pojazdu: H9.21 12.5t
Nr rejestracyjny: NIL A 891
Rok produkcji: 2000
Data pierwszej rejestracji: 2000/08/29
Kolor powłoki, lak., ( rodzaj lakieru): pomarańczowy 1-warstwowy syntetyczny
Dop. Masa całk.: 12500 kg
Rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy 52 osobowy
Liczba miejsc siedzących: 52
Liczba osi/Rodzaj napędu: 2/4x2
Długość/Szerokość/Wysokość: 10000mm/2500mm/3150mm

3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a)     imię i nazwisko: Monika Goik
b)      telefon: (055)2786 015 wew. 54
c)      Nr pokoju: 110
d)      Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8.00-14.00

4. Cena brutto autobusu wynosi: 60.600 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych).
5. Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2006r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu w    pokoju nr 1.
 
6..Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Suszu w godz. 8.00 do 14.00 lub na konto w BS Susz Nr 81832000050000011420000030 do dnia 21.11.2006r. do godz. 14.00. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1.000 zł
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia autobusu.
 
8.Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę autobusu jest zobowiązany w terminie 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Urzędu Gminy i Miasta w Suszu Nr 81832000050000011420000030 . Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy i Miasta w Suszu.
 
9.Jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego-bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia , organizator odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
 
Susz dnia 16 listopada 2006 r.
Z up. Burmistrza
Marek Gregorczyk
Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta

Ilość odwiedzin: 5788
Nazwa dokumentu: OKiS - data przetargu 23.11.2006
Skrócony opis: Sprzedaż autobusu Autosan.
Osoba, która wytworzyła informację: OKiS
Osoba, która odpowiada za treść: OKiS
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-11-16 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-11-16 18:37:12
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-29 11:27:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner