logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniku poniżej znajduje się treść:

  • Burmistrz Susza działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz  na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) ze względu na złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW na działce ewidencyjnej nr 70/1, obręb Krzywiec, gmina Susz” w związku z wezwaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, dnia 15.05.2024 r. wezwał Inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień, w ustalonym zakresie. (GOŚ.II.6220.4.2023)

Załączniki do pobrania: 2024-05-20 12:49:50 - Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023 (PDF) (267.59 kB)

Ilość odwiedzin: 96
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
Skrócony opis: Dotyczy przedsięwzięcia: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW na działce ewidencyjnej nr 70/1, obręb Krzywiec, gmina Susz” .
Osoba, która wytworzyła informację: GOŚ.II - Katarzyna Suska
Osoba, która odpowiada za treść: GOŚ.II - Katarzyna Suska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2024-05-20 12:44:40
Data udostępnienia informacji: 2024-05-20 12:44:40
Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-20 12:50:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner