logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.54.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza Ua.6730.55.2024
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Ua.6733.4.2024
   minus Obwieszczenie WIN-11.7820.1.11.2024 KP
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Obwieszczenia Ua.6730.54.2024
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      minus Obwieszczenia 2021
         minus Obwieszczenie GOS.II.6220.16.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
         minus Obwieszczenie o wykazie kąpielisk na rok 2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
         minus Obwieszczenie GD.RUZ.4210.222.2.2020.KF
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
         minus Obwieszczenie GOS.II.6220.4.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2020
         minus Obwieszczenie GOS.6220.16.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
         minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.24.2020
         minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.4.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.5.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2021
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją - GOŚ.II.6220.13.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją - GOŚ.II.6220.16.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.22.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.17.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2021
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.18.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.19.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.27.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.18.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.27.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.28.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.33.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.34.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.27.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.28.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.20.202
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.33.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

  • Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi z odcinka linii kolejowej – obiekt C20, wiadukt kolejowy w km 234+175 przy linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia – Gdynia na okres 30 lat, nr działki ewidencyjnej: 90/3, obręb 0021 Karolewo, powiat iławski.

Załączniki do pobrania: 2021-01-15 13:50:26 - Obwieszczenie GD.RUZ.4210.222.2.2020.KF (PDF) (387.63 kB)

Ilość odwiedzin: 4397
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie GD.RUZ.4210.222.2.2020.KF
Skrócony opis: Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi z odcinka linii kolejowej – obiekt C20, wiadukt kolejowy w km 234+175
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-01-15 13:47:44
Data udostępnienia informacji: 2021-01-15 13:47:44
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-09 07:15:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner