logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      minus Obwieszczenia 2017
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie decyzji o środow. uwarunkowaniach
         minus Protokół z rozprawy administracyjnej
         minus Obwieszczenie o zmianie nazwy przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Obwieszczenie w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej elektroenergetycznej 0,4 kV na dz. nr 20, 216, 2/2 obręb Jawty Małe gm. Susz
2. Obwieszczenie
o wydaniu decyzji, znak: GOŚ.II.6220.22.2016, zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej: „Budowy instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w technologii t
3. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z dnia 12 stycznia 2017 r. znak WOOŚ.4242.59.2016.JC.11
4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej 0,4 kV na dz. nr 77/4, 76/3, 76/2, 76/1, 135, 54/6, 5
5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.1.2017 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji LNG na części działki o nr ewid. 46 w miejscowości Susz"
6. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.4.2016 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Rozbudowa i przebud. drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc.Olbrachtówko-Dobrzyki
7. Obwieszczenie o wydanu decyzji
GOŚ.II.6220.27.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: Budowa placu magazynowego w m. Różanki, gm. Susz, dz. nr 2/5. Powiat iławski.
8. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.28.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów, w tym złomu oraz sprzedaży węgla w m, Adamowo gm. Susz.
9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej, przebudowie linii napowietrznej wymianie stacji 15 kV T-71182 na dz. nr 27, 73, 81
10. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 153/4 obręb
11. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.14.2016 - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa nowej chlewni z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 7/11 obręb Falknowo gm. Susz"
12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.20.2016 - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie farmy fotowoltaicznej "Susz IV" o mocy elektrycznej do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Emilianowo ..."
13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.22.2016 - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w technologii termo katalitycznej krakingu poliolefin w m. Różanki"
14. Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.4.2016 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Rozbudowa i przebud. drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc.Olbrachtówko-Dobrzyki
15. Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.4.2016 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Rozbudowa i przebud. drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc.Olbrachtówko-Dobrzyki
16. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.2.2017 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Budowie obory o obsadzie 73 DJP, rozbudowa płyty obornikowej ... w miejscowości Różnowo.
17. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.3.2017 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Budowa fermy stad rodzicielskich wraz z infrastrukturą techniczną ... w miejscowości Jakubowo Kis. ... .
18. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.1.2017 - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.:Budowa stacji LNG na części działki o nr ewid. 46 w miejscowości Susz.
19. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.4.2017 - decyzja o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego, zlokalizowanego ... w Falknowie, gm. Susz.
20. Obwieszczenie o zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie decyzji o środow. uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.4.2016 - decyzja w sprawie "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo."
21. Protokół z rozprawy administracyjnej
Dot. Postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy ... do realizacji na terenie Jakubowa Kisielickiego, gm. Susz.
22. Obwieszczenie o zmianie nazwy przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.2.2017 - postępowanie o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Budowie obory o obsadzie 73 DJP, rozbudowa płyty obornikowej ... w miejscowości Różnowo.
23. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.4.2017 - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego, zlokalizowanego na terenie PPHU „AMEX-BĄCZEK” ... w Falknowie 13, gm. Susz.
24. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.4.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo
25. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR-II.7820.1.20.2017 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 09.08.2017 r.
26. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.6.2017 - dot. decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej ... obręb Emilianowo, gmina Susz.
27. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.7.2017 - dot. decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Zalesienie części działki nr 81 obręb ewid. Bronowo, gm. Susz.
28. Obwieszczenie o decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań
GOŚ.II.6220.3.2017 - odmowa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy ... do realizacji na terenie Jakubowa Kisielickiego, gm. Susz".
29. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.6.2017 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ..., obręb Emilianowo, gmina Susz”.
30. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.8.2017 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Susz II” zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Babięty Wielkie ... "
31. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.9.2017 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji: "Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz III” ... zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Czerwona Woda ... .
32. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.10.2017 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji: Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 0,999 MW w gminie Susz” .
33. Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.2.2017 - dot. przedsięwzięcia: Budowa obory o obsadzie do 71,5 DJP, rozbudowa ... w m. Różnowo, gmina Susz.
34. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.7.2017 - dot. przedsięwzięcia: „Zalesienia części działki nr 81 obręb ewidencyjny Bronowo, gm. Susz”.
35. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR-II.7820.1.20.2017 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 22.09.2017 r.
36. Obwieszczenie w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.2.2017 - Realizacja przedsięwzięcia: Budowa obory o obsadzie do 71,5 DJP (...) działka ewid. nr 147 w m. Różnowo, gmina Susz.
37. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
GOŚ.II.6220.2.2017 - dot. Realizacja przedsięwzięcia: Budowa obory o obsadzie do 71,5 DJP (...) działka ewid. nr 147 w m. Różnowo, gmina Susz.
38. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń dworca kolejowego w Suszu
39. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.11.2017 - dot. decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „Elektrownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Susz”.

Ilość odwiedzin: 7581
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 13:29:29
Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 13:29:29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-31 13:29:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner