logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.54.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza Ua.6730.55.2024
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Ua.6733.4.2024
   minus Obwieszczenie WIN-11.7820.1.11.2024 KP
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Obwieszczenia Ua.6730.54.2024
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      minus Obwieszczenia 2016
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie dot. stron postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o przedłużeniu terminu
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
         minus Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         minus Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         minus Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie RDOŚ
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r.
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Informacja podsumowująca
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadominie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o zakończeniu wyłożenia
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniku poniżej znajduje się treść:

  • Obwieszczenia Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc Różnowo gm. Susz" (GOŚ.II.6220.18.2015).

Załączniki do pobrania: 2016-01-18 15:18:44 - Obwieszczenie GOS-II-6220-18-2015 (PDF) (248.14 kB)

Ilość odwiedzin: 8017
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Skrócony opis: GOŚ.II.6220.18.2015 - postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji ... w msc Różnowo gm. Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 15:30:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-18 15:14:36
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-15 14:07:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner