logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   minus 2019
      minus 2019-02-21 IV sesja RM
      minus 2019-03-28 V sesja RM
      minus 2019-05-29 VI sesja RM
      minus 2019-06-19 VII sesja RM
      minus 2019-08-06 VIII sesja RM
      minus 2019-08-14 IX sesja RM
      minus 2019-09-26 X sesja RM
      minus 2019-11-07 XI sesja RM
      minus 2019-11-29 XII sesja RM
      minus 2019-12-19 XIII sesja RM
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na IV sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 21 lutego 2019 r.
 • Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 21 lutego 2019 r.:
  • Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Suskiego Ośrodka Kultury. 
  • Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024.
  • Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Susz na lata 2019-2021.
  • Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.
  • Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  
  • Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.   
  • Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Susz.   
  • Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Susz.  
  • Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w mieście Susz.  
  • Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/37/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suszu z dnia 8 czerwca 1979r. w sprawie nadania nazwy osiedlu i ulicom w mieście Susz. 
  • Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suszu z dnia 26 września 1985r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Susz. 
  • Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz w 2019 r.   
  • Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebności przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.  
  • Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.  
  • Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz 
  • Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie Gminy Susz.
  • Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Olsztynie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piotrkowie, Gmina Susz.
  • Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30.11.2017r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz.  
  • Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/267/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz. 
  • Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
  • Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/268/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych publicznych sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Susz.

Załączniki do pobrania: 2019-03-08 12:14:24 - Obecność i głosowania imienne radnych na IV sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 21 lutego 2019 r. (PDF) (4.44 MB)
2019-03-08 12:56:43 - Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie (325.42 kB)
2019-03-08 12:57:06 - Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Suskiego Ośrodka Kultury.  (232.61 kB)
2019-03-08 12:57:54 - Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-20 (5.32 MB)
2019-03-08 12:58:54 - Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Susz na lata 2019-2021. (2.65 MB)
2019-03-08 12:59:51 - Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023. (968.89 kB)
2019-03-08 13:00:18 - Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów (365.90 kB)
2019-03-08 13:00:55 - Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowe (353.87 kB)
2019-03-08 13:01:22 - Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Susz.    (459.76 kB)
2019-03-08 13:01:47 - Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Susz.   (450.48 kB)
2019-03-08 13:02:14 - Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w mieście Susz.   (432.20 kB)
2019-03-08 13:07:15 - Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/37/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suszu z dnia 8 czerwca 1979r. w sprawie nadania nazwy osiedlu (526.40 kB)
2019-03-08 13:07:48 - Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suszu z dnia 26 września 1985r. w sprawie nadania nazw nowy (694.23 kB)
2019-03-08 13:09:06 - Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz w 2019 r.    (2.95 MB)
2019-03-08 13:09:42 - Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebności przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.   (799.29 kB)
2019-03-08 13:10:12 - Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.   (1.11 MB)
2019-03-08 13:11:24 - Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz  (1.96 MB)
2019-03-08 13:12:18 - Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie Gminy Susz. (454.48 kB)
2019-03-08 13:13:04 - Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Olsztynie niezabudowanej nieruchomo (596.82 kB)
2019-03-08 13:13:43 - Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30.11.2017r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcz (764.17 kB)
2019-03-08 13:17:52 - Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/267/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia d (320.94 kB)
2020-04-30 09:00:30 - Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (1.59 MB)
2019-03-08 13:22:54 - Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/268/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2017r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia d (321.27 kB)

Ilość odwiedzin: 6194
Nazwa dokumentu: 2019-02-21 IV sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-02-21 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-30 09:01:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner